Skip to main content

Stipendier på 300 000 kronor delades ut ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 14:00 CEST

Stipendiet för Bästa examensarbete, som med sina 100 000 kronor är det största stipendiet, tilldelades Alfred Bertilsson och Sofia Possfelt för projektet D4Active.

I fredags, den 7 juni, delades stipendier ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond ut till studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Stipendiernas totala värde uppgick till över 300 000 kronor.

Stämningen var hög när årets avgångsstudenter från Högskolans utvecklingsingenjörsprogram anlände. Framför dem låg en minst sagt spännande dag, som inleddes med stipendieutdelning och avslutades med storstilad avslutningshögtid på Halmstad Arena.

Fåhréstipendierna, som de ofta kallas, uppmuntrar kreativitet och entreprenörskap, och delades för första gången ut 2004. Genom åren har många innovativa idéer, produkter och tjänster belönats. Fredagens stipendieutdelning var inget undantag. Stipendiet för Bästa examensarbete, som med sina 100 000 kronor är det största stipendiet, tilldelades Alfred Bertilsson och Sofia Possfelt för projektet D4Active. Studenterna var så klart glada men också mycket förvånade efteråt:

– Vi hade inte alls räknat med att vinna. Det är stort nog att vara nominerad, men att vinna känns helt fantastiskt, sa Alfred Bertilsson

Projektet, som handlar om utveckling av innovativa produkter som kan ge personer som är drabbade av diabetes typ1 möjlighet till en mer aktiv vardag, kommer att drivas vidare av nya studenter nästa år.

– Det är två utvecklingsingenjörsstudenter som kommer att ta över nästa år, och då kommer Alfred och jag att fungera som uppdragsgivare, berättar Sofia Possfelt.

Förutom stipendium för bästa examensarbete belönades studenter på såväl utbildningens första som andra och tredje år för väl genomförda projekt. Sammanlagt delades 320 000 kronor ut. Lektor Sten Fåhrés minnesfond ha en årlig avkastning på ungefär en halv miljon kronor, och stipendierna som delas ut till Utvecklingsingenjörsprogrammet är de största i Sverige till ett enskilt studieprogram. 

Fotnot: Under Högskolans examensmässa Utexpo under onsdagen delades ytterligare stipendier ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond ut: Utexpo 2019 – två dagar fyllda med glädje och innovation

Kontakt

Leif Nordin, programansvarig för Utvecklingsingenjörsprogrammet
070-547 22 16, leif.nordin@hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.