Skip to main content

Studenter prisas för uppsatser om funktionshinder

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 17:00 CET

Fyra studenter vid Högskolan i Halmstad fick i dag ta emot stipendier från Halmstads kommun för examensarbeten som behandlar frågor inom funktionshinderområdet. Totalt delades 20 000 kronor ut. 

Högsta summan, 10 000 kronor, fick Helena Taubner för sitt magisterexamensarbete ”Dyslexi, stigma och internet – en netnografisk studie av nätbaserad kommunikation hos personer med dyslexi”. Uppsatsen är skriven i ämnet handikappvetenskap. Enligt stipendienämnden är den ”ett pionjärarbete genom att den lyfter fram användandet av nya medier utifrån ett funktionshinderperspektiv”.

Läs mer på Högskolans webbplats.

Kontaktperson: Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap
Tfn: 035-16 71 81


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.