Skip to main content

Unik internationell doktorandkurs om fjärrvärmeteknik på Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 12:01 CEST

Denna och nästa vecka sammanstrålar doktorander från hela Europa i en unik doktorandkurs i fjärrvärme vid Högskolan i Halmstad. Syftet är att stärka det europeiska fjärrvärmenätverket. Kursen är den första i sitt slag och bland deltagarna finns inte mindre än 36 doktorander från 12 länder.

– Fokus ligger på Europa där många länder ligger långt framme när det gäller utvecklingen av fjärrvärmesystemet. Flest deltagare har vi från Sverige och Danmark, men vi har även doktorander från länder som Rumänien, Tjeckien, Spanien och Belgien, säger kursledaren Sven Werner.

Bland de främsta fjärrvärmeexperterna
Sven Werner är professor i energiteknik vid Högskolan och en av de främsta fjärrvärmeexperterna i Europa. Tillsammans med en kollega har han tagit fram en europeisk kursbok på engelska om fjärrvärme och fjärrkyla. Boken ska publiceras först efter nyår, men testas och utvärderas under den pågående kursen.

– Vi följer bokens struktur och avhandlar ett ämne åt gången. Ena dagens fokuserar vi på kundens behov, andra dagen studerar vi ekonomin i systemet och en tredje blickar vi in i framtiden. Varannan dag har vi en gästföreläsare på plats och vi gör även korta studiebesök, bland annat till Värö bruk och värmeåtervinningen där.

Spanska Maria Eguaras Martinez (bilden ovan) är doktorand i arkitektur och samhällsplanering vid universitetet i Navarra. Förra året forskade hon vid Högskolan i Halmstad, och nu har hon kommit tillbaka för att delta i den internationella fjärrvärmekursen.

– En av de största anledningarna till att jag har kommit hit är att få ta del av Sven Werners nya kursbok, den kunskap han delar med sig är den absolut bästa man kan få.

En annan av fördelarna med kursen menar hon, är chansen att få utbyta erfarenheter med doktorander från andra länder, något som också är ett av de viktigaste syftena med kursen.

– Energiförsörjningen är en gemensam fråga för många länder. Och den är viktig. Genom att fjärrvärmen vinner större marknadsandelar får vi lägre koldioxidutsläpp, det krävs mindre mängd bränsle till energisystemet, och vi har större möjligheter att återvinna. Dessutom behöver vi inte importera energi i samma utsträckning som i dag. Det finns med andra ord mycket vi kan vinna på att bygga ut fjärrvärmen i hela Europa, säger Sven Werner, men tillägger att det först behövs göras stora investeringar för att satsningen ska kunna genomföras.

– Vi har föreslagit satsningar för 5 000 miljarder kronor. Det är dubbla Sveriges BNP.

Svensk studie visar vägen?
I dag värms 12 procent av Europas byggnader upp med fjärrvärme, att jämföra med Sverige där procentandelen är betydligt större, 60 procent. Enligt Sven Werner är en satsning på fjärrvärme en förutsättning för att EU ska nå sina energimål 2050. I en studie som han publicerade tillsammans med en doktorand tidigare i år, skriver han att ett utbyggt fjärrvärmesystem som står för 50 procent av värmeförsörjningen skulle kunna ge en årlig vinst på cirka 130 miljarder kronor per år.

– Högskolan i Halmstad har ett samarbete med Aalborgs Universitet i Danmark. Tillsammans har vi tagit fram förstudien Heat Roadmap Europe 2050, där vi visar på alternativ till EU-kommissionens strategier för att minska utsläppen av koldioxid.

Studien har redan fått stor uppmärksamhet, bland annat har den presenterats vid internationella energi- och fjärrvärmekonferenser där representanter från EU-kommissionen har deltagit.

Mycket tack vare Sven Werners insatser har Högskolan i Halmstad fått en framskjuten plats internationellt när det gäller utvecklingen av framtidens energiförsörjningssystem.

– I internationella sammanhang är det numera ofta Högskolan i Halmstad som representerar Sverige, säger Sven Werner.

Kontakta gärna Sven Werner för mer information, tel. 070-562 19 52.

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan cirka 10 500 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.