Skip to main content

Värdig mottagare av Högskolans nya utmärkelse: årets alumn

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 08:08 CEST

Christoffer Lindhe är den första som får mottaga Högskolans utmärkelse som årets alumn. Bild: Anders Andersson. OBS! Bilden är upphovsrättsskyddad och får ej användas utan tillstånd.

Högskolans första mottagare av utmärkelsen årets alumn är Christoffer Lindhe, entreprenör och tidigare student på Utvecklingsingenjörsprogrammet.

– Christoffer är ett fantastiskt föredöme i flera avseenden och en person som har utmärkt sig både under och efter sina studier, säger Anders Nelson, vicerektor.

Tidigare studenter är betydelsefulla ambassadörer för Högskolan i Halmstad och personer som lärosätet vill behålla kontakten med. Högskolan satsar på att förstärka sin alumnverksamhet och delar nu för första gången ut den nyinstiftade utmärkelsen årets alumn.

– Grunden i alumnverksamheten är att vi ska bygga relationer med våra studenter i ett större perspektiv. Fortsatt nära kontakt med oss ger våra alumner framtida möjligheter som kan vara värdefulla för dem. Utmärkelsen visar att vi som lärosäte också värdesätter en stark relation, säger Anders Nelson, vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och internationalisering samt ordförande i beredningsgruppen för utmärkelsen årets alumn.

Framgångsrik företagare

Den första att få utmärkelsen är Christoffer Lindhe, entreprenör och tidigare student på Utvecklingsingenjörsprogrammet.

När Christoffer Lindhe var 17 år förlorade han båda benen och en arm i en tågolycka. I dag driver han ett framgångsrikt företag som ligger bakom en unik fotprotes, som han utvecklade tillsammans med en studiekamrat under utbildningen – och själv använder.

”Jag hoppas att jag kan inspirera andra”

Christoffer Lindhe är smickrad över utnämnandet, men betonar samtidigt att vägen fram inte har varit en ”enmansshow”.

– Jag har fått mycket hjälp och har inte varit rädd för att be om hjälp i svåra stunder. Jag hoppas att denna utmärkelse gör att min historia sprids ytterligare och därmed inspirerar andra. Jag känner också stor tacksamhet till alla som har hjälpt mig på vägen, däribland Högskolan i Halmstad som har gett mig verktyg och kontakter som jag har kunnat vidareutveckla för att passa mig i mitt dagliga arbete, säger han.

Samarbete är nyckeln i alumnverksamheten

Christoffer Lindhe har samarbetat med Högskolan på flera sätt efter att han tog examen, bland annat som mentor i en mentorskapskurs, föreläsare samt initiativtagare till ett stort antal produktutvecklingsprojekt inom utbildningar vid Högskolan i Halmstad.

– Högskolans samarbete med Christoffer är ett utmärkt exempel på hur vi kan och vill jobba med våra alumner. Högskolans forskning och utbildning präglas av samverkan och när våra studenter slutar studera hos oss blir de i stället en del av samhället som vi samverkar med och vi får en annan relation till varandra. Nyckeln är att utveckla den relationen och därigenom även utveckla samarbetet med näringsliv och offentlig sektor. Vi vill på så sätt skapa ett värde för alla – alumner, nuvarande studenter och lärosätet i stort, säger Anders Nelson.

Alla med koppling till Högskolan har haft möjlighet att nominera mottagare till utmärkelsen. Utifrån dessa nomineringar har beredningsgruppen beslutat att utse Christoffer Lindhe till årets alumn.

Utdrag ur motiveringen

”Som fullt frisk, idrottande 17-åring förlorade Christoffer Lindhe båda benen och en arm i en olycka. Detta till trots kom han igen och har bland annat skaffat familj, deltagit i Paralympics och startat ett företag med utgångspunkt i sitt examensarbete (som har belönats med flera stipendier). Christoffer har deltagit som mentor, varit initiativtagare och handledare för ett stort antal produktutvecklingsprojekt vid Högskolan i Halmstad. Han är också en flitigt anlitad föreläsare både inom och utanför Högskolan. Christoffer är härigenom på många sätt ett föredöme och en mycket värdig mottagare av utmärkelsen årets alumn 2018”.

Kontakt

Anders Nelson, vicerektor, telefon 076-829 74 88

Christoffer Lindhe, telefon 072-857 13 00


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.