Skip to main content

Veronica Brock får Högskolans pedagogiska pris

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 12:30 CET

Veronica Brock, universitetsadjunkt i engelska, har tilldelats Högskolan i Halmstads pedagogiska pris 2015.

– Det som driver mig är att få studenterna att samverka och lära sig tillsammans, och det bästa sättet att göra det är genom handling – inte genom det skrivna ordet, säger Veronica Brock.

Har undervisat lärare i Sibirien
Veronica Brock kommer ursprungligen från England och har en lång bakgrund inom TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages). Det är en internationell förening av yrkesverksamma som arbetar med att höja kvalitén på engelsk språkundervisning genom professionell utveckling och forskning.

Veronica Brock har jobbat med att undervisa blivande lärare både hemma i England och flera andra länder, exempelvis i Sibirien, Kazakstan, Indien och alltså Sverige. Veronica Brock kom till Högskolan i Halmstad som utbyteslektor från Wolverhampton University hösten 2009 – och valde att stanna.

Sjunde pristagaren
Högskolan i Halmstad inrättade det pedagogiska priset 2007. Det har sedan dess delats ut sex gånger tidigare. Utmärkelsen går till en lärare som anses vara särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande. Vinnaren får delta i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

Priset tillkännagavs vid Högskolans personalmöte under torsdagen. Prisutdelningen kommer att ske i samband med akademisk högtid den 18 november 2016.

Läs mer och se prismotivering

Kontakt: Veronica Brock, tel. 070-013 88 76, e-post: veronica.brock@hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.