Skip to main content

Ytterligare 27 miljoner från KK-stiftelsen till Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 15:42 CET

KK-stiftelsen har beviljat ytterligare 26,8 miljoner kronor till Högskolan i Halmstad för fortsatt forskning och kunskapsförstärkning inom Högskolans KK-miljö Forskning för innovation. Värdet av satsningen är det dubbla, eftersom de företag som Högskolan samverkar med bidrar med lika mycket.

– Vårt krav på näringslivsmedverkan i forskningsprojekten skapar både akademisk utveckling och stärkt konkurrenskraft, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

De nioprojekt som KK-stiftelsen nu finansierar är särskilt framtagna för att driva utvecklingen av Högskolans profilering på forskning för innovation, och finns i de tre samverkande forskningsmiljöerna CIEL (innovation, entreprenörskap och lärande), CVHI (välfärd, hälsa och idrott) och EIS (inbyggda och intelligenta system). Av de 16 projekt som redan har beviljats forskningsmedel i Högskolans KK-miljö, förlängs och utökas två internationella gästprofessurer genom den nya satsningen. Dessutom startar sju helt nya projekt som rör: förändrad företagshälsovård för aktiva seniorer, hälsoförebyggande arbete bland personer med schizofreni, ”additive manufacturing” och ”sakernas internet” i produktionsteknik, e-hälsa och hållbara motionsbeteenden, applikationsutveckling för framtidens heterogena datorsystem, trådlös kommunikation för autonoma, samarbetande fordon, samt rekrytering av en internationell gästprofessor (Cornelia Ruland) för fördjupad kunskap om utformning av användarmedverkan i forskning när det gäller barn.

– Det är ett glädjande besked för oss på Högskolan att KK-stiftelsen fortsätter att visa förtroende för vår forskning och vår strategiska utveckling, säger Bertil Svensson, programchef för KK-miljön Forskning för innovation.

Samtliga projekt inom KK-miljön Forskning för innovation sker i samproduktion med företag, som bidrar med motsvarande summor i finansering till de olika projekten.


Kontakt: Bertil Svensson, programchef Forskning för innovation, tfn: 070-648 08 43


Fakta om KK-stiftelsens finansiering:
Högskolan i Halmstad blev 2012 som ett av tre lärosäten i landet en så kallad KK-miljö, med finansiering av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Syftet med finansieringen är från KK-stiftelsens sida att utveckla forskningsprofilerade och samproducerande lärosäten. För att en högkvalitativ, profilerad och samproducerande forskning ska kunna bedrivas behövs goda utvecklingsvillkor för forskningen. Det är dessa villkor som KK-miljöprogrammet
ska ta fram, realisera och följa upp. (Källa www.kks.se)Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.