Skip to main content

Miljöguld för nya Idrottshögskolan

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 08:24 CEST

Higabgruppens nybyggnadsprojekt Idrottshögskolan på Skånegatan i Göteborg har fått Miljöguld. Idrottshögskolan har byggts enligt det svenska systemet Miljöklassad Byggnad och tilldelats slutbetyget Guld vilket är det högsta betyget i detta miljöklassningssystem.

- Miljöklassningen av Idrottshögskolan var ett pilotprojekt och vi ser det som en milstolpe i vår strävan att miljöanpassa byggprocessen, säger Mattias Adolfsson, miljösamordnare på Higabgruppen. Systemet Miljöklassad Byggnad kommer nu att ligga till grund för alla Higabgruppens kommande projekt.

Idrottshögskolan är det andra svenska nybygge som guldklassas. Bedömningen görs på projekteringsunderlaget. Resultatet ska följas upp och verifieras om två år med bland annat uppföljning av energianvändningen samt mätningar och brukarenkät om innemiljön.

Idrottshögskolan är byggd för Göteborgs universitet och tas i bruk till vårterminen 2011. Idrottshögskolan blir ett nationellt kunskapscentrum för idrottslig prestations-utveckling och hälsofrämjande arbete. Anläggningen är cirka 3 500 m² och består till största delen av en stor idrottshall och ett testlaboratorium.

- Vi är glada och stolta över detta betyg och vill också tacka och gratulera våra konsulter och entreprenörer som med sitt engagemang gjort det möjligt för oss att nå vårt mål med en Guldklassad byggnad säger Higabgruppens VD Göran Sylvesten.

För mer information kontakta:

Mattias Adolfsson, miljösamordnare. Telefon: 031-368 53 20. E-post: mattias.adolfsson@higabgruppen.se

Higabgruppen är ett fastighetsbolag inom koncernen Göteborgs Stad. Många av Göteborgs mest kända och betydelsefulla kulturbyggnader ägs och förvaltas av Higabgruppen och vi har dessutom lokaler för idrott, hantverk, industri och kontor.


Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 630 000 m². Detta gör Higabgruppen till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy