Skip to main content

Samfällighet i partihandelsområdet

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 09:04 CET

Förra året bildades Partihallarnas Samfällighetsförening av fastighetsägarna i partihandelsområdet. Man ser stora möjligheter att via samfälligheten kunna agera i gemensamma frågor och hoppas på positiva effekter för området i och med Partihallsförbindelsens färdigställande hösten 2011.

Partihandelsområdet på Marieholm invigdes 1967 och är ett centrum för återförsäljare av dagligvaror, där bland annat närproducerat är väl representerat. Drygt hundra företag finns på området och cirka femhundra personer är på olika sätt involverade i den dagliga verksamheten. Higabgruppen är en av områdets nio fastighetsägare som alla är med i samfälligheten.

De senaste åren har området haft stora problem med inbrott, skadegörelse och nedskräpning. Därför blev samfällighetens första gemensamma åtgärd att förse Partihandelsområdet med staket samt en ökad övervakning. Området kommer från och med tisdagen den 26 januari att vara stängt kvällar och nätter samt stängt för genomfart även helger. Åtgärden är första steget i ett långsiktigt arbete att göra området tryggare och säkrare både för de som jobbar i och de som besöker partihandelsområdet. Projektet har genomförts i samarbete med Göteborgs Stad.

- Den ökade tillgänglighet som Partihallsförbindelsen kommer att innebära för vår del, gynnar inte bara våra leverantörer och återförsäljare utan även alla som arbetar här, säger samfällighetens ordförande Hans Johansson.

Kontaktpersoner:

Hans Johansson, Ordförande Partihallarnas samfällighetsförening, tel 0705-218068, hcj@sahlbergs.se

Roland Almquist, Informationsansvarig Partihallarnas samfällighetsförening, tel 0708-962225, almquist.roland@telia.com

Tomas Ottoson, Kundansvarig Higabgruppen, tel 031-3685327, tomas.ottoson@higabgruppen.se

Higabgruppen

Higabgruppen är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Många av Göteborgs mest kända och betydelsefulla kulturbyggnader ägs och förvaltas av Higabgruppen och vi har dessutom lokaler för kontor, hantverk och industri. Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 600 000 m². Detta gör Higabgruppen till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg. För mer information besök www.higabgruppen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy