Skip to main content

IDEA StatiCa samarbetar med Hilti i utveckling av avancerad programvara för framtidens infästningsteknik.

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 10:00 CEST

Hilti och IDEA StatiCA har slutit ett avtal för att vidareutveckla och förbättra knutpunkter mellan stål- och betongkonstruktioner.

Hilti Group och IDEA StatiCa har ingått ett mjukvaruavtal med fokus på att förbättra arbetsflödet vid anslutningen mellan stål- och betongkonstruktioner med tillhörande betonginfästningar, med hjälp av komponentbaserad FEM-analys (CBFEM).

Som en följd av företagens samarbete, har man tillsammans förbättrat arbetsflödet, produktiviteten och säkerheten i byggnadsprojektering.

Den nya programvaran hjälper konstruktörer att utföra avancerad dimensionering av fotplåt, svets och avstyvningar med FEM-analys.

Oliver Glockner, Head of Application Software Product Management på Hilti, säger “We see that connections and anchoring, as well as workflows, are getting more and more complex. We support structural engineers with the latest analysis technology to further help them improve their speed, accuracy, and processes.

Ny programvara på marknaden

För att lösa dagens och framtidens utmaningar med stål- mot betongkonstruktioner krävs ett nytt fundamentalt tillvägagångssätt för analys. Hiltis kunskap kring infästningar mot betong samt mer än 10 års erfarenhet av utveckling av programvara tillsammans med IDEA StatiCas kunskaper inom ståldimensionering och FEM-analys, har en helt unik lösning på problemet utvecklats.

Det nya tillvägagångssättet grundar sig på en tillförlitlig FEM-programvara med väldigt exakta materialmodeller samt helt unika ingångsvärden, för att kunna definiera betonginfästningars beteende för realistisk dimensionering, av hela knutpunkten. Utöver detta, har båda företagen arbetat tillsammans för att lösa utmaningar i dagens dimensioneringsprocess såsom överföring av multipla lastkombinationer, tillförlitliga antaganden vid dimensionering av styv eller ej styv fotplåt och förbättrat arbetsflödet.

Tidig involvering och återkoppling från programanvändare ger ytterligare stöd för förbättringarna i programvaran:

Marianne Johannsson, Structural Engineering Manager på Balco Group, säger "Dimensionering av en fotplåt kan ta upp till 4 timmar och ytterligare 2 timmar för rapportsammanställning. Med PROFIS Engineering kan vi halvera den tiden. Vi har väntat på det här!”

Per Jørstad, Structural Engineer på Sweco, säger, "Vi kan spara upp till 50% av vår tid – från 2–6 timmar till 1-2 timmar – bara genom att kunna utföra kontrollen i en och samma programvara."

We believe that the new component-based finite element method (CBFEM) is the right approach to break the limits of anchoring/footing topologies while keeping safety first. We put the CBFEM into the core of our product, IDEA StatiCa Connection, and Hilti has integrated it in their new PROFIS Engineering”, säger Lubomir Šabatka, CEO på IDEA StatiCa.

Om Hilti

Hilti finns i mer än 120 länder med 29 000 anställda och är världsledande på att utveckla, tillverka och marknadsföra högkvalitativa produkter och tjänster som skapar mervärde för professionella kunder inom byggbranschen. Hilti Svenska AB, med strax över 400 medarbetare och huvudkontor i Malmö, har en direktsäljande kår med 165 fältsäljare, 21 innesäljare och 15 butiker mellan Malmö och Umeå. Hilti har blivit utsedd till Sveriges Bästa Arbetsplats av Great Place to Work 2019.

Hilti Sverige på Facebook
Hilti Sverige på Linkedin