Skip to main content

Jämställdhet, miljö och hållbara produkter viktiga delar i Hilti Svenska AB:s hållbarhetsredovisning

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2018 13:45 CEST

Under 2017 har Hilti Svenska minskat sina koldioxidutsläpp per omsättning med 48% och har som mål att vara fossilfria till 2030.

Nu finns Hilti Svenska AB:s Hållbarhetsredovisning 2017 tillgänglig på www.hilti.se.
Rapporten visar på goda framsteg inom reducering av koldioxidutsläpp per omsättning med 48%, lika lön för lika arbete samt fortsatt att erbjuda marknaden hållbara produkter och tjänster som bidrar till kundernas produktivitet, arbetsmiljö och hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsredovisningen beskriver Hiltis strategi, affärsmodell och verksamhet samt det arbete som har gjorts inom hållbarhet under 2017 och sammanfattar hur Hilti Svenska vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

"Vi ser hållbarhet som en avgörande faktor för att vara ledande inom vår bransch framöver och vi är därför stolta över vi har påbörjat ett fördjupat hållbarhetsarbete inom Hilti", säger Aksel Ringvold, VD Hilti Svenska.

Under 2017 har Hilti Svenska fortsatt att växa sin affär och har dessutom fortsatt att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, utsett av Great Place To Work.

"Vi vill ta ansvar nu och för framtiden vad gäller miljö, moral och etik i hur vi bygger vårt bolag och affärer och inte minst hur vi engagerar oss socialt på ett sätt som skapar en bättre framtid", säger Sara Olofsson, Hållbarhetschef på Hilti Svenska.

"Hållbarhetsarbetet fokuserar även på att uppfylla de högt ställda förväntningarna som våra kunder och medarbetare har på oss genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster och vara en bra arbetsgivare och en fantastisk arbetsplats", forsätter Sara Olofsson.

  • Hilti Svenskas hållbarhetsarbete är kopplat till FN:s globala mål, såsom jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och att bekämpa klimatförändringarna.

Under 2017 har Hilti Svenska minskat sina koldioxidutsläpp per omsättning med 40% och har som mål att vara fossilfria till 2030.

Hilti Svenska arbetar även vidare med att vara en jämställd organisation och har som mål att till 2020 öka andelen kvinnliga medarbetare med 30%. Idag består organisationen av 24% kvinnor och ett fokuserat arbete på att säkerställa lika lön för lika arbete gör att Hilti Svenska kan visa på en jämlik lönebild mellan män och kvinnor.

Hilti erbjuder produkter och tjänster för att säkerställa hög produktivitet och god arbetsmiljö med minimal påverkan på miljön. Hilti Svenska har därför under 2017 utbildat 2998 yrkesarbetare inom arbetsmiljö och har även under året lanserat en ny motorkapsutbildning inom säkrare arbetsmiljö.

Hilti erbjuder verktyg med en återvinningsbarhet med upp till 99% och har sedan tidigare lanserat sin egen kvalitetsmärkning av produkter - Clean Tec, som innebär ett bättre val både för miljö samt hälsa och säkerhet.

Om Hilti

Hilti finns i mer än 120 länder med 25 000 anställda och är världsledande på att utveckla, tillverka och marknadsföra högkvalitativa produkter och tjänster som skapar mervärde för professionella kunder inom byggbranschen. Hilti Svenska AB, med ca 400 medarbetare och huvudkontor i Malmö, har en direktsäljande kår med 165 fältsäljare, 21 innesäljare och 17 butiker mellan Malmö och Kiruna. Hilti har blivit utsedd till Sveriges Bästa Arbetsplats av Great Place to Work 2018.

Hilti Sverige på Facebook
Hilti Sverige på Linkedin