Skip to main content

Robust, mångsidig, enkel – PR 35 – en ny rotationslaser från Hilti

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 08:13 CET

Hilti har utvecklat verktyg för tuffa byggarbetsplatser i nästan 60 år. Genom den erfarenheten är man väl förtrogen med tuffa miljöer, snabba ryck och ständigt nya arbetsmoment. Därför arbetar Hilti utifrån devisen - robusta lasrar som är enkla att använda – utan att ge avkall på funktionalitet och mångsidighet. PR 35 är det senaste steget på den resan. 

- Den nya rotationslasern från Hilti är designad att vara både effektiv och lättanvänd. Med den trådlösa
tvåvägskommunikationen skiljer den sig från sina kollegor i klassen och gör den både snabb och exakt att ställa in. Lasermottagaren och fjärrkontrollen är kombinerad i en enhet vilket har den unika fördelen att användaren kan arbeta ensam. Andra finesser är digitala millimetermått, automatisk injustering och övervakning samt digital inmatning av lutning i procent, säger Daniel Kristensson, produktchef på Hilti.

PR 35 har digitala millimetermått vilket innebär att två moment kan utföras samtidigt. I mottagaren syns
skillnaden i millimeter i klartext mellan laserplanet och mottagarens nollpunkt - vilket innebär att du kan spara tid då inga iterativa (upprepade) mätningar krävs. Du behöver endast göra en exakt mätning vid t ex avvägning, mängdning vid flytspackling och överföring av höjder.

Automatisk injustering med övervakningsalternativ gör den är snabb att ställa in. Genom att sätta lasern och
mottagaren på varsin referenspunkt så kan du snabbt ställa in en bygglinje/byggaxel som man gör övriga
utsättningar från. Allt går att styra med hjälp av fjärrkontrollen/mottagaren vilket gör att du ensam kan hantera lasern. Arbeten som du ofta utför såsom avvägning, överföring av höjder, kontroll av linje eller arbete med fall, kan i de flesta fall utföras av en person utan omfattande utbildning och träning.

- Med PR 38 kan du göra inmatning av lutning eller fall i procent vilket sedan snabbt kan överföras från ritningen till byggarbetsplatsen. Detta görs av en sensor som kontinuerligt mäter lutningen på laserplanet. I och med det kan även lutningen enkelt kontrolleras utan att beräkningar krävs, säger Daniel Kristensson.

PR 35 är konstruerad för att tåla påfrestningar på en byggarbetsplats. Vitala delar är fjäderupphängda vilket gör den stötskyddad och nivelleringssensorn är ingjuten vilket gör att den inte kan rubbas ur läge. Detta plus två kostnadsfria år och livstids garanti s k Hilti Lifetime Service gör att lasern är rustad att tåla hårda tag. Det är dessutom en ovärderlig hjälp att kunna ha en expert med ute på byggarbetsplatsen. Hiltis rådgivare kommer ut helt utan kostnad oavsett om det gäller Ystad eller Haparanda.

Läs gärna mer om PR 35 och Hilti på www.hilti.se.

För mer information kontakta
Daniel Kristensson produktchef på laserprodukter på Hilti Svenska AB, mobil 0727-35 48 89
Daniel.kristensson@hilti.com

Fakta om Hilti
Hilti, som finns i mer än 120 länder och har 20 000 anställda, är världsledande på att utveckla, tillverka och marknadsföra högkvalitativa produkter och tjänster som skapar mervärde för professionella kunder inom byggbranschen. Produktutbudet omfattar borr- och mejselhammare, diamantteknik, träteknik, skruvteknik, bultpistoler, expander och plugg, installationsteknik, lasermätteknik och brandskyddssystem. Hilti Svenska AB med huvudkontor i Malmö är ett helägt dotterbolag till Hilti AG i Liechtenstein med egen direktsäljande kår och 13 butiker från Malmö till Umeå. Hilti Svenska AB har ca 250 medarbetare och omsatte ca 600 MSEK 2010. Mer information på www.hilti.se

Bifogade filer

PDF-dokument