Skip to main content

Williams syndromföreningen - En Accent Equity Partners Tillsammans-stipendiat 2017

Nyhet   •   Jan 31, 2018 12:07 CET

Robert Sporrong Hissgruppen AB , Annelie Thulin Williams syndromföreningen, Tord Björklund Hissgruppen AB

Williams syndromföreningen - En Accent Equity Partners Tillsammans-stipendiat 2017

För sjätte året i rad har Accent Equity Partners delat ut sitt Tillsammans-stipendium. En av årets stipendiater som erhållit en summa pengar till stöd för sin verksamhet är Williams syndromförening i Sverige vilken nominerades av Hissgruppen. 

Stipendiet tilldelas personer eller icke-vinstdrivande organisationer i de nordiska länderna som har åstadkommit bedrifter som sammanför människor. Detta inkluderar alla goda krafter i Norden som inser vikten av samarbetets betydelse för att skapa uthållig förändring inom samhälle, skolsystemet, idrottsrörelse, och andra ideella verksamheter. Kandidaterna till stipendiet nomineras av portföljbolag som ägs av Accent Equity-fonder.

Alla stipendiater är goda exempel på starka lokala krafter som verkar för en bättre omvärld, och det är med stor glädje Accent Equity Partners har möjlighet stödja dessa verksamheter.

För ytterligare information:

www.accentequitypartners.se/about-us/together-scholarship

Om Williams syndromföreningen

Williams syndromföreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.  Föreningen ska genom sitt arbete medverka till ökad kunskap om Williams syndrom till gagn för dem som har detta syndrom.

Idag består föreningen av cirka 120 medlemmar och ett 50-tal stödmedlemmar. Tillsammans har de en verksamhet som är till för dem som har Williams syndrom i Sverige och deras närstående och familjer. Deras mål är bl.a. att erbjuda mötesplatser, stöd och kunskap genom att:

  • Verka för denna grupps intressen hos institutioner och myndigheter.
  • Kontinuerligt hålla kontakt med motsvarande föreningar i andra länder för utbyte av bl.a. erfarenheter, nya rön och annan relevant information.
  • Kontinuerligt hålla kontakt med andra handikappföreningar och motsvarande organisationer, vilkas arbetsområden berör Williams Syndromföreningen eller som av andra skäl är av speciellt intresse för föreningen.
  • Erbjuda en plattform där familjer i liknande situationer kan mötas.

Vår förening är ideell och drivs helt utan vinstintresse och verksamheten finansieras främst av medlemsavgifter men även av gåvor och stipendier, vilket gör att ett stipendium som detta betyder otroligt mycket för oss, säger ordföranden Annelie Thulin, ordforanden@williamssyndrom.se,  0709-819626.

Om Hissgruppen

Hissgruppen är ett av Stockholms ledande hissföretag som etablerades 1978. Tillsammans med ITK, Nordisk Hiss, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice, Hisscentralen, Östgöta Portservice, Hiss-Craft, Motum Hiss Syd och Motum Port i Mälardalen ingår vi i Motum-koncernen.