Skip to main content

Cykelhjälm kan skydda mot svåra hjärnskador

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 08:31 CEST

Trots att cyklandet ökar är det bara tre av tio vuxna som använder hjälm, enligt senaste statistik från NTF. Hjärnfonden vill att cykelhjälmslagen ska gälla för alla. En studie från Trauma Centrum Karolinska visar att cykelhjälm har en skyddande effekt och kan förhindra svåra hjärnskador.

Varje år måste drygt 19 000 personer uppsöka sjukvården i samband med cykelolyckor och drygt 3 530 skadas så svårt att de måste läggas in för fortsatt behandling. Vanligaste skadorna är blödningar följt av frakturer och sårskador men allvarligast är huvudskador som kan leda till bestående hjärnskador.

- Cykelhjälm borde vara obligatoriskt för alla. Hjälmen är en billig livförsäkring och kan vara skillnaden mellan liv och död. Hjärnan är det viktigaste vi har och en stöt mot hjärnan kan ge konsekvenser långt efter att skadan har uppkommit och därför är det så viktigt att använda cykelhjälm, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.

Risken för att drabbas av hjärn- och ansiktsskador ökar betydligt bland cyklister som kolliderar med andra fordon och inte använder hjälm, visar en mindre studie utförd vid Trauma Centrum Karolinska som studerat patienter som behandlats i samband med cykelolyckor.

- Traumatiska hjärnskador är en mycket vanlig dödsorsak och överlevande drabbas oftast av livslånga handikapp. Även en mildare hjärnskada kan ge besvärliga konsekvenser och försämra livskvaliteten. Genom den mindre studien på cykelolyckor från Karolinska ser vi samma trend som i andra större utländska studier, det vill säga att cykelhjälm vid olycka skyddar mot olika typer av skall- och hjärnskador, säger Eric Thelin, läkare och postdoc vid Karolinska Institutet som forskar om traumatiska hjärnskador.

Återhämtningen efter en hjärnskada tar olika lång tid beroende på hur stor skadan är, var den sitter men också åldern har betydelse. Den yngre hjärnan har oftast en bättre förmåga att läka än vad den äldre hjärnan har, men yngre kan få svårt med inlärning, även efter milda hjärnskador.

Hjärnskakning eller allvarlig hjärnskada?

I samband med att man slår i huvudet skakas hjärnan om och slår mot skallbenet. En person som drabbas av våld mot huvudet och känner sig påverkad efter olyckan ska uppsöka vård eftersom det finns risk för blödningar som inte märks direkt utan kan bli värre med tiden. Genom skiktröntgen kan man upptäcka om det rör sig om en hjärnskakning eller en blödning och därmed en allvarligare hjärnskada. Vid en hjärnskakning ska det inte finnas några tecken till blödningar på hjärnan vid en skiktröntgen. Den som drabbas av en hjärnskakning t.ex. vid en cykelolycka kan en längre tid efteråt ha besvär med trötthet, sömnbesvär, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att hjärnan får återhämta sig efter en hjärnskakning och därför bör man undvika TV-spel, långvarigt TV-tittande och annat som stimulerar och tröttar ut hjärnan under återhämtningsperioden. Det är viktigt att ha uppsikt över den som nyss drabbas av våld mot huvudet för om försämring sker kan det vara tecken på att en hjärnblödning har utvecklats vilket kan kräva operation eller annan vård på sjukhus. Källa Hjärnfonden

Socialstyrelsen patientregister http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
Cykelhjälmsanvändning www.ntf.se
Studie Trauma Center Karolinska http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26038000


Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument