Skip to main content

Forskare i Göteborg ska använda virtuella miljöer för att förstå aggressivt beteende

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 08:09 CET

Erik Studer från Göteborgs universitet får årets posdoc-stipendium från Hjärnfonden

Ilska och aggressivitet är vanliga symtom vid flera psykiatriska sjukdomar och personlighetsstörningar. Erik Studer vid Göteborgs universitet är en av årets stipendiater som får stöd av Hjärnfonden för att ta reda på hur stress påverkar aggressivitet. Med hjälp av VR-glasögon ska hans forskarteam studera vad som händer i hjärnan när vi utsätts för stressfulla situationer.

Idag har vi relativt goda kunskaper om de sociala faktorer som kan bidra till aggressivitet men kring de biologiska faktorerna saknas det fotfarande forskning. Det hoppas Erik Studer och hans forskarteam ändra på genom att ta hjälp av den senaste VR-tekniken. Med hjälp av 100 friska, frivilliga testpersoner som får uppleva olika stressfulla situationer genom VR-glasögon, ska man studera vilka biologiska faktorer som har betydelse vid aggressivt beteende.

- Med hjälp av VR-tekniken räknar vi med att skapa mycket verklighetstrogna miljöer. Den här testen har inte gjorts tidigare och kommer förhoppningsvis generera ny kunskap kring olika former av aggression. Hjärnfondens forskningsbidrag gör det möjligt att genomföra den här nya studien, säger Erik Studer, forskare vid Göteborgs universitet.

VR-metoden kommer även att titta på omedveten stressrespons som till exempel pupillstorlek och frisättning av stresshormoner tillsammans med mätningar av hjärnaktiviteten hos testpersonerna.

Erik Studer är en av de forskare som får ta emot Hjärnfondens postdoktorala stipendium vid en ceremoni i Stockholm, den 19 januari. Totalt delar Hjärnfonden ut 8.4 miljoner kronor i form av stipendium, vilket i år ger möjlighet för 18 unga hjärnforskare som nyligen avlagt doktorsexamen att på heltid forska på hjärnan och dess sjukdomar. Stipendiesumman är 300 000 kronor.

- Hjärnfondens utdelning av 8.4 miljoner kronor innebär att fler forskare kan bidra till att hitta nya metoder för att förebygga, upptäcka och behandla hjärnans ohälsa. Det ger hopp om nya framsteg och genombrott för alla som till exempel drabbats av demens, stroke eller psykisk ohälsa, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga postdoktorala stipendium och forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Det Postdoktorala stipendiet är mycket eftertraktade eftersom det möjliggör för forskarna att självständigt driva sin forskning framåt – något som annars är svårt rent ekonomiskt de första åren efter disputation. Utöver postdoktorala stipendiet finansierar Hjärnfonden flera forskningsprojekt inom neurovetenskapen.

Årets postdoktorala stipendiater 2017

Erik Studer, Aggression, stress, Göteborgs universitet
Petra Suchankova Karlsson, Beroende, Göteborgs universitet
Mishra Devesh, Ätstörningar, Göteborgs universitet
Anna Stokowska, Stroke, Göteborgs universitet
Eric Thelin, Traumatisk hjärnskada, Karolinska Institutet
Fahimeh Darki, Barnhjärnan, Karolinska Institutet
Carolyn Marks, ALS, Karolinska Institutet
David Conradsson, Stroke, Karolinska Institutet
Fatima Memic, Enteriska nervsystemet, Karolinska Institutet
Caroline Ran, Migrän, Karolinska Institutet
Katarina Tengvall, MS, Karolinska Institutet
Daniel Nätt, Depression, stress, Linköpings universitet
Olof Lindberg, Alzheimers sjukdom och övrig demens, Lunds universitet
Magnus Hansson, Hjärnans funktion, Stockholms universitet
Julia Uddén, Barnhjärnan, Stockholms universitet
Jonas Persson, Depression, Schizofreni, Uppsala universitet
Nina Karalija, Alzheimers sjukdom och övrig demens, Umeå universitet
Kristoffer Brännström, Alzheimers sjukdom och övrig demens, Umeå universitet

För mer information kontakta gärna:
Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00 sophie.ternheim@hjarnfonden.se Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden, 0730- 51 75 54 anna.hemlin@hjarnfonden.se
Erik Studer, forskare vid Göteborgs universitet, 0737-000 073 erik.studer@pharm.gu.se

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument