Skip to main content

Forskare vid Umeå universitet får Hjärnfondens stipendium för mer kunskap kring det åldrande minnet

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 08:10 CET

Nina Karlija forskare vid Umeå universitet får Hjärnfondens postdoc-stipendium 2017

En ny större studie med 181 deltagare ska titta på sambandet mellan hjärna, kognition och gener för att se vilken roll det spelar vid kognitiv försämring. Nina Karalija, forskare vid Umeå universitet, som är en av årets stipendiater ska med Hjärnfondens stöd ta reda på vilka biologiska processer och vilken roll dopaminsystemet har, vid försämrad minnesförmåga.

Med åldern förlorar vi både nervceller som producerar dopamin och de receptorer, eller mottagare, som dopamin fäster på. Nina Karalija och hennes forskarteam ska med hjälp av en större databas ta reda på hur olika genvarianter och ett av hjärnans signalsystem, dopaminsystemet, är kopplat till vår minnesförmåga. Studien omfattar en databas med information om dopaminsystemet och kognitiv prestation från 181 friska personer i åldrarna 64-68 år. Jämförelser kommer göras mellan individer med olika respektive liknande genvarianter samt livsstil och hur det kan påverka den kognitiva förmågan.

- Vi har stora förhoppningar och få reda på hur olika faktorer påverkar hjärnan och har betydelse för vårt åldrande minne. Projektet är unikt då vi får möjlighet att utvärdera flera variabler. Tack vare Hjärnfondens stöd kan jag genomföra projektet, vilket förhoppningsvis kommer generera viktig kunskap om den åldrande hjärnan. Jag är otroligt glad för denna möjlighet säger Nina Karalija, vid Umeå universitet.

Resultaten kan även leda till ökad insikt om riskfaktorer för grav minnesnedsättning, i form av kombinationer av vissa genvarianter och livsstilsfaktorer. Detta är viktig kunskap för att i framtiden kunna utforma förebyggande strategier eller interventioner för att motverka negativa förlopp.

Totalt delar Hjärnfonden ut 8.4 miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier, vilket i år ger möjlighet för 18 unga hjärnforskare som nyligen avlagt doktorsexamen att på heltid forska på hjärnan och dess sjukdomar. Stipendiesumman är 300 000 kronor och delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 19 januari. Umeå universitet tilldelas två stipendier. Sedan 1996 har Hjärnfonden delat ut cirka 123 miljoner kronor i postdoktorala stipendier.

- Hjärnfondens utdelning av 8.4 miljoner kronor innebär att fler forskare kan bidra till att hitta nya metoder för att förebygga, upptäcka och behandla hjärnans ohälsa. Det ger hopp om nya framsteg och genombrott för alla som drabbats av till exempel demens, stroke eller psykisk ohälsa, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga postdoktorala stipendium och forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Det postdoktorala stipendiet är mycket eftertraktade eftersom det möjliggör för forskarna att självständigt driva sin forskning framåt – något som annars är svårt rent ekonomiskt de första åren efter disputation.

Årets postdoktorala stipendiater 2017

Nina Karalija, Alzheimers sjukdom och övrig demens, Umeå universitet
Kristoffer Brännström, Alzheimers sjukdom och övrig demens, Umeå universitet
Petra Suchankova Karlsson, Beroende, Göteborgs universitet
Erik Studer, Stress, Göteborgs universitet
Mishra Devesh, Ätstörningar, Göteborgs universitet
Anna Stokowska, Stroke, Göteborgs universitet
Eric Thelin, Traumatisk hjärnskada, Karolinska Institutet
Fahimeh Darki, Barnhjärnan, Karolinska Institutet
Carolyn Marks, ALS, Karolinska Institutet
David Conradsson, Stroke, Karolinska Institutet
Fatima Memic, Enteriska nervsystemet, Karolinska Institutet
Caroline Ran, Migrän, Karolinska Institutet
Katarina Tengvall, MS, Karolinska Institutet
Daniel Nätt, Depression, stress, Linköpings universitet
Olof Lindberg, Alzheimers sjukdom och övrig demens, Lunds universitet
Magnus Hansson, Hjärnans funktion, Stockholms universitet
Julia Uddén, Barnhjärnan, Stockholms universitet
Jonas Persson, Depression, Schizofreni, Uppsala universitet

För mer information kontakta gärna:
Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00 sophie.ternheim@hjarnfonden.se Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden, 0730- 51 75 54 anna.hemlin@hjarnfonden.se
Nina Karalija, forskare Umeå universitet, 070-498 51 47 nina.karalilja@umu.se

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument