Skip to main content

Hjärnfonden ger 4 tips hur du hjälper ditt barn till bättre inlärning i skolan

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2017 08:05 CEST

Hjälp ditt barn till bättre inlärning i skolan genom tillräckligt med sömn, fysisk aktivitet och regelbundna måltider

Vad behöver hjärnan för att må bra och hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att förbättra sina skolresultat? Hjärnforskning visar att levnadsvanor har stor betydelse för att göra ett bra jobb i skolan. Tillräckligt med sömn, regelbunden fysisk aktivitet och varierad kost är viktiga faktorer som kan påverka lärandet.

Sömn
Sömn behövs för att minnet ska fastna. För lite sömn riskerar att man inte kommer ihåg det man har lärt sig tidigare lika väl. Tonåringar i åldern 14-17 bör sova 8-10 timmar per natt och skolungdomar i 6-13 årsåldern, 9-11 timmar. Sömnen är också viktig för att hantera stress. När vi utsätts för mentala påfrestningar som till exempel vid prov stiger nivån av stresshormoner.

Fysisk aktivitet
Vi blir mer koncentrerade och stresståliga, vårt minne förbättras och kreativiteten ökar vid regelbunden fysisk aktivitet. 20 minuters motion varje dag har positiv effekt på skolresultatet och har visat sig vara bra för arbetsminnet. Genom fysisk aktivitet får hjärnan mer syre och näring. Det ökar blodflödet och syretillförseln till flera delar av hjärnan.

Bra matvanor
Hjärnan behöver energi och ett jämnt tillskott av glukos. Har man ätit en ordentlig frukost håller man sig vaken och uppmärksam under förmiddagen. Hjärnan gillar regelbundna måltider. Att äta långsamma kolhydrater som bland annat finns i grovt fullkornsbröd, fullkornspasta och råris ger ett stabilt blodsocker och en längre mättnadskänsla. Mellanmål, som nötter och frukt är viktigt för barn som växer.

Läromiljö
Uppmuntra och inge tro på att man kan förbättra sig själv genom övning och träning. Skapa goda rutiner kring läxläsningen. Välj en lugn och avslappnad miljö utan mobiltelefoner eller andra distraherande föremål. För effektiv träning krävs full koncentration, repetition och snabb återkoppling. Allra mest minns vi om vi repeterar upprepade gånger kort efter inlärningstillfället och sedan fortsätter med allt glesare intervall.

Källa: Hjärnfonden

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument