Skip to main content

Hjärnfonden tvivlar på Fridolins åtgärdsgaranti

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2017 16:12 CEST

Lärare saknar utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Hjärnfonden känner en stark oro för att regeringens åtgärdsgaranti som presenterades idag är svår att leva upp till. Lärarna har redan idag svårt att hinna med det dom ska. En stor grupp av de elever som behöver extra stöd har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, något många lärare saknar utbildning och kunskap om.

- Rektorn har en mycket viktig roll för att se till att det finns tillräckligt med tid och kompetens så att skolpersonal kan tillgodose elever som behöver extra stöd. Det kräver en betydande insats från lärarens sida. Om inte rektorn kan ta ett samlat grepp och ger personalen mer tid så finns det stor risk att åtgärdsgarantin inte får genomslag, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Elever med särskilda behov eller funktionsnedsättningar behöver en anpassad lärmiljö. Det kan handla om så enkla saker som att få sitta med hörlurar, bakom en skärm eller ta en paus mellan uppgifterna för att hålla fokus. Svårigheter som uppstår i skolmiljön kring barn med behov är ofta bristande kunskap om funktionsnedsättningar och hur man bemöter dessa.

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument