Skip to main content

Hjärnfonden växer och rekryterar fem nya medarbetare

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 08:08 CET

Tommy Sollén, ansvarig digital marknadsföring och insamling, ny medarbetare på Hjärnfonden

Hjärnfonden anställer fem nya medarbetare. Tommy Sollén, ansvarig för digital marknadsföring och insamling, Patrick Larsson administrativ chef, Johan Höglund ansvarig för företagskontakter, Anna Ökvist medicinsk sakkunnig och ansvarig för public affairs samt Eva Lagercrantz ansvarig för stora givare.

- Tack vare att hjärnans hälsa berör så många, i alla åldrar, så ser vi också ett ökat engagemang. Hjärnforskningen gör viktiga framsteg och allt fler vill stödja forskningen för att hitta bättre behandlingar och botemedel. Det trycket gör att vi befinner oss i en mycket spännande tillväxtfas och behöver rekrytera fler utvecklingsorienterade medarbetare, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Insamlingen till hjärnforskningen ökar stadigt i likhet med kunskapen och intresset för hjärnan. Hjärnfonden delade ut 79 miljoner kronor till livsviktig forskning 2015. Hjärnfonden består nu av 15 medarbetare.

- Samtidigt som vi har fått in mer kompetens gör vi också ett stort strategiskt omtag när det gäller vår kommunikation. Vi ser över våra målgrupper, tittar på givarresan och inventerar våra kanalval. Vi har gjort en omfattande givar- och marknadsanalys som blir en viktig kompass i vårt framtida vägval. För att nå ökad insamling är det så oerhört viktigt att lyckas med sin kommunikation och analysera vilken kommunikation som passar för respektive målgrupp och sammanhang, säger Anna Hemlin.

För mer information kontakta gärna:
Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00 sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden, 0730- 51 75 54 anna.hemlin@hjarnfonden.se

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument