Skip to main content

Läkemedelsbehandling mot reumatism prövas på hjärnskador

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 08:08 CET

Eric Thelin forskare vid Karolinska Instiutet får Hjärnfondens postdoktorala stipendium 2017

Traumatisk hjärnskada är den vanligaste dödsorsaken för människor under 44 år. Det är skador som uppstår efter yttre våld mot huvudet vid till exempel fall eller trafikskador. Eric Thelin, forskare vid Karolinska Institutet, är en av årets stipendiater som med hjälp av Hjärnfondens stöd ska ta reda på om anti-inflammatorisk behandling som används mot ledgångsreumatism även kan behandla hjärnskador.

Läkemedlet Kineret används idag för behandling av ledgångsreumatism. Vid tidigare pilotstudie har man sett att svårt hjärnskadade patienter som behandlats av läkemedlet har fått en minskad inflammatorisk aktivitet. Eric Thelin kommer tillsammans med sin forskargrupp i Cambridge genomföra en större behandlingsstudie där olika behandlingsgrupper får testa olika doser av läkemedlet och se hur det påverkar hjärnan och den inflammatoriska processen som uppstår efter skada. Denna process resulterar i att hjärnceller runt det skadade området får mindre näring och syre vilket resulterar i fortsatt celldöd.

- Det har forskats alldeles för lite på traumatiska hjärnskador med tanke på hur många som drabbas. Läkning och rehabilitering av en skadad hjärna är en komplicerad och långvarig process, som kan pågå hela livet. Med vår studie hoppas vi att med befintligt läkemedel kunna bromsa den bakomliggande skademekanismen genom att stoppa den inflammatoriska processen, så att den drabbade patienten kan få en förbättrad livskvalitet, säger Eric Thelin forskare vid Karolinska Institutet.

I en mindre studie har man sett att behandling med Kineret har gett en förbättring av de inflammatoriska processerna i hjärnan som uppstår hos patienter som drabbats av stroke och hjärnblödning. Gruppen i Cambridge är världsledande på övervakning av den skadade hjärnan och förhoppningen är stor att man kommer att öka förståelsen kring inflammationen vid traumatisk hjärnskada.

Totalt delar Hjärnfonden ut 8.4 miljoner kronor i form av stipendier, vilket i år ger möjlighet för 18 unga hjärnforskare som nyligen avlagt doktorsexamen att på heltid forska på hjärnan och dess sjukdomar. Stipendiesumman är 300 000 kronor och delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 19 januari. Sedan 1996 har Hjärnfonden delat ut cirka 123 miljoner kronor i postdoktorala stipendier.

- Hjärnfondens utdelning av 8.4 miljoner kronor innebär att fler forskare kan bidra till att hitta nya metoder för att förebygga, upptäcka och behandla hjärnans ohälsa. Det ger hopp om nya framsteg och genombrott för alla som drabbats av till exempel demens, stroke eller psykisk ohälsa, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga postdoktorala stipendium och forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Det postdoktorala stipendiet är mycket eftertraktade eftersom det möjliggör för forskarna att självständigt driva sin forskning framåt – något som annars är svårt rent ekonomiskt de första åren efter disputation.

Årets postdoktorala stipendiater 2017

Eric Thelin, Traumatisk hjärnskada, Karolinska Institutet
Fahimeh Darki, Barnhjärnan, Karolinska Institutet
Carolyn Marks, ALS, Karolinska Institutet
David Conradsson, Stroke, Karolinska Institutet
Fatima Memic, Enteriska nervsystemet, Karolinska Institutet
Caroline Ran, Migrän, Karolinska Institutet
Katarina Tengvall, MS, Karolinska Institutet
Daniel Nätt, Depression, stress, Linköpings universitet
Olof Lindberg, Alzheimers sjukdom och övrig demens, Lunds universitet
Magnus Hansson, Hjärnans funktion, Stockholms universitet
Julia Uddén, Barnhjärnan, Stockholms universitet
Jonas Persson, Depression, Schizofreni, Uppsala universitet
Mishra Devesh, Ätstörningar, Göteborgs universitet
Petra Suchankova Karlsson, Beroende, Göteborgs universitet
Erik Studer, Stress, Göteborgs universitet
Anna Stokowska, Stroke, Göteborgs universitet
Nina Karalija, Alzheimers sjukdom och övrig demens, Umeå universitet,
Kristoffer Brännström, Alzheimers sjukdom och övrig demens, Umeå universitet

För mer information kontakta gärna:
Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00 sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden, 0730-51 75 54 anna.hemlin@hjarnfonden.se
Eric Thelin, läkare och forskare Karolinska Institutet, 0739-36 54 50 eric.thelin@ki.se

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument