Skip to main content

​Rekordutdelning till svensk hjärnforskning

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 10:03 CEST

Hjärnfonden gör rekordutdelning

Hjärnfonden delar ut 90 miljoner kronor till 98 forskningsprojekt. Det är den största utdelningen sedan stiftelsen grundades för 25 år sedan och Hjärnfonden fortsätter vara en viktig finansiär av svensk hjärnforskning.

- Det är fantastiskt roligt att vi åter igen har slagit rekord i utdelning till hjärnforskningen, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden. Tack vare fler generösa gåvor från privatpersoner och Postkodlotteriet kan vi satsa på forskning som kan bidra till att ännu fler personer räddas till livet och får bättre livskvalitet.

Årets rekordutdelning går till forskningsprojekt inom bland annat epilepsi, Alzheimers och Parkinsons sjukdom, psykisk ohälsa, barn- och ungdomshjärnan. Forskningsbidragen som delas ut i veckan är ett- eller tvååriga och uppgår till 600 000 - 850 000 kronor per år. Årets rekordinsamling på 90 miljoner kan jämföras med fjolårets utdelning på 74,2 miljoner kronor.

Hjärnfonden som grundades 1994 har de senaste 10 åren haft en mycket positiv utveckling. Utdelningen av forskningsbidrag har gått från 26 miljoner 2009 till dagens 90 miljoner kronor.

- Forskningen gör hela tiden framsteg och med mer resurser ger det oss hopp om att komma närmare en lösning hur vi kan stoppa svåra hjärnsjukdomar. Men för att nå dit behöver vi samla in ännu mer pengar till hjärnforskningen, säger Anna Hemlin.

Det är Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd som beslutar vilka som får stiftelsens forskningsbidrag. Av årets totalt 273 ansökningar kunde 98 beviljas. 47 bidrag är två-åriga och 51 stycken löper på ett år. Årets etablerade forskare och forskargrupper inom neurovetenskap som får forskningsbidrag kommer från åtta svenska universitet.

Av de 98 beviljade forskningsbidragen går 50 till Karolinska Institutet, 14 till Uppsala universitet, 8 till Göteborgs universitet, 6 till Linköpings universitet, 17 till Lunds universitet, 1 till Umeå universitet, 1 till Örebro universitet och 1 till Stockholms universitet.

För mer information kontakta gärna: Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00 sophie.ternheim@hjarnfonden.se

Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden, 0730-51 75 54 anna.hemlin@hjarnfonden.se

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument