Skip to main content

Tre unga lovande forskare i Umeå får årets postdoktorala stipendium från Hjärnfonden

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 10:15 CET

Tre forskare vid Umeå universitet, Anna Gharibyan, Kristoffer Brännström och Kristoffer Sahlholm får 280 000 kronor var när Hjärnfonden delar ut årets postdoktorala stipendium, vid en ceremoni i Stockholm den 18 januari. Totalt delar Hjärnfonden ut 5,6 miljoner kronor i form av stipendium, vilket i år ger möjlighet för 20 unga hjärnforskare som nyligen avlagt doktorsexamen att på heltid forska på hjärnan och dess sjukdomar.

Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste, obotliga sjukdomen, som drabbar hjärnan och orsakar successiv nervcellsdöd. Risken för att utveckla Parkinsons sjukdom ökar med åldern. Sjukdomen beror på att nervceller bryts ned i ett område i hjärnan som heter substantia nigra. Inuti nervcellen finns ett specifikt protein, alfa-synuklein, som förändras och klumpar ihop sig i aggregat. Det är just dessa proteinaggregat som är giftiga för nervceller och resulterar i skador på nervsystemets funktion.

Anna Gharibyans forskning handlar om att förstå rollen hos vissa specifika komponenter som omger cellerna. Hon vill identifiera hur dessa överför giftiga proteiner och bidrar till sjukdomsutvecklingen.

- Hjärnfondens postdoktorala stipendium har stor betydelse för min fortsatta forskarkarriär. Det ger mig både möjligheter och fortsätta arbeta med spännande projekt och etablera mig själv som en självständig forskare, säger Anna Gharibyan.

Syftet med Anna Gharibyans forskning är att identifiera några av de molekyler som är starkt påverkade vid Parkinsons sjukdom och som potentiellt kan utvecklas till nya biomarkörer eller målmolekyler för bättre diagnostik och behandling.

- Hjärnfonden stimulerar svensk hjärnforskning. Att dela ut stipendier är ett viktigt arbete för att nå Hjärnfondens vision att hjärnans ohälsa ska besegras, förebyggas, lindras och botas. Ett större antal av tidigare årens stipendiater har fått professurer inom svenska lärosäten, vilket är en stor framgång för Hjärnfondens uppskattade postdoktorala program, säger Anna Hemlin, tf generalsekreterare på Hjärnfonden.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga postdoktorala stipendium och forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Det postdoktorala stipendiet är mycket eftertraktat eftersom det möjliggör för forskarna att självständigt driva sin forskning framåt – något som annars är svårt rent ekonomiskt de första åren efter disputation. Utöver postdoktorala stipendiet finansierar Hjärnfonden flera forskningsprojekt inom neurovetenskapen.

Hjärnfondens postdoktorala stipendium
Se dokument

För mer information kontakta gärna:
Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00 sophie.ternheim@hjarnfonden.se Anna Hemlin, tf generalsekreterare Hjärnfonden, 0730- 51 75 54 anna.hemlin@hjarnfonden.se
Anna Gharibyan, 073-912 54 93 anna.gharibyan@umu.se

Hjärnfondens forskningsarbete:
Hjärnfonden stöder forskningen på två olika sätt: 1) Postdoktorala stipendier, d.v.s. ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare med olika bakgrund. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antigen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 280 000 kronor. 2) Ettåriga forskningsanslag om 500 000 kronor till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.
www.hjarnfonden.se Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument