Din hjärt-lungräddning kan rädda liv!

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 14:55 CET

Varje år avlider cirka 6 000 personer av plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige. Överlevnaden minskar med ca 10 % per minut om ingen hjärt-lungräddning (HLR) startas. Ett sätt att tidigare nå den som drabbats är livräddarsystemet SMSlivräddare.

Vet du var närmaste hjärtstartare finns? Är den registrerad?

Nyheter   •   Jun 26, 2018 10:45 CEST

När du i sommar kanske besöker nya platser i vårt vackra land så glöm inte bort att kika efter var närmaste hjärtstartare finns. Då är du bättre förberedd och kan göra avgörande skillnad om någon nära dig drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Hjälp oss att leta efter oregistrerade hjärtstartare i sommar och uppmana ägarna att registrera dem i Sveriges Hjärtstartarregister!

Athenapriset 2017 till systemet SMS livräddare

Nyheter   •   Dec 07, 2017 16:16 CET

Sjukvårdens största och mest prestigefyllda pris, Athenapriset, går i år till SMS livräddare. Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kr och delades ut på Life Science dagen den 5 december av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

​Restart a heart day - Måndag 16 oktober i hela Europa!

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2017 16:05 CEST

Tillsammans räddar vi liv! Den 16 oktober är den officiella Europeiska hjärtstoppsdagen då plötsligt hjärtstopp uppmärksammas genom Restart-a-heart-day. Hjälp oss öka medvetenheten och kunskapen genom att dela detta inlägg på sociala medier så att fler får tidig HLR och hjälp av en hjärtstartare ännu tidigare än idag.

Nationellt första hjälpen symposium - 15 November i Stockholm

Nyheter   •   Okt 12, 2017 15:26 CEST

Svenska HLR rådet arrangerar i Stockholm den 15 november klockan 12:30 - 16:30 för första gången ett vetenskapligt nationellt symposium kring första hjälpen. Målet är att presentera evidensbaserade riktlinjer och utbildningsprogram kring vanliga och livshotande tillstånd. Ta del av spännande föredrag med fördjupning från välrenommerade föreläsare. Boka din plats redan idag! Anmälan via hlr.nu

1317 personer räddades till livet efter plötsligt hjärtstopp i Sverige 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 15:57 CEST

​Det Svenska hjärt-lungräddningsregistret är ett kvalitetsregister som sedan 1990 samlat in rapporter om plötsliga oväntade hjärtstopp där behandling med hjärt-lungräddning eller hjärtstartare påbörjats. Till registret rapporteras kontinuerligt data från ambulanssjukvården – prehospitalt och från akutsjukhus – hospitalt, data som sammanställs en årlig rapport.

Resuscitation academy 2017

Nyheter   •   Sep 08, 2017 08:43 CEST

Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet och hjärtkliniken Södersjukhuset i Stockholm, har i samarbete med Seattle och Svenska HLR-Rådet nöjet att bjuda in till den fjärde nationella ”Resuscitation Academy Sweden”, den 28 november 2017!

Nya möjligheter att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp!

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 10:44 CEST

Plötsligt hjärtstopp med död i de allra flesta fallen är ett stort medicinskt problem. En forskningsstudie från Karolinska Institutet som uppmärksammats stort internationellt visar att en drönare kan leverera en hjärtstartare inom de första minuterna efter plötsligt hjärtstopp och långt före ambulans. Detta gäller i synnerhet för individer som drabbas av hjärtstopp utanför tätort.

Dödsfall vs behandlade hjärtstopp i Sverige år 2015.

Nyheter   •   Feb 21, 2017 09:08 CET

​Hur många oväntade hjärtstopp sker det egentligen i Sverige utanför sjukhus varje år? 91 002 st? ca 10 000 eller 5 550 st? Läs sammanställningen och undvik ´alternativa fakta´.

HLR-rådet satsar på högre HLR-kvalitet med Resuscitation Quality Improvement, RQI

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 08:00 CEST

Förbättrad HLR-kvalitet leder till ökad överlevnad efter hjärtstopp. För att underlätta HLR-repetitioner och ge bättre HLR-kvalitet inom framför allt sjukvården och ambulanssjukvården kommer HLR-rådet från och med oktober 2016 verka för spridning av RQI, Resuscitation Quality Improvement.

Bilder & Videor 8 bilder, 1 video

Om Svenska HLR-rådet

Ökad överlevnad vid plötsligt oväntat hjärtstopp!

Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet är en nationell, ideell organisation med representanter från bland annat allmänheten, sjukvården, skolan, Svenska Röda Korset, Svenska Livräddningssällskapet, Civilförsvarsförbundet och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

HLR-rådets arbete bedrivs främst i olika arbetsgrupper. Organisationen skapades 1983 och omorganiserades 2005 till dagens råd. Det har utbildats ca 80 000 instruktörer som i sin tur utbildat ca 3 miljoner personer i hjärt-lungräddning, HLR sedan 1983.

Mål
HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av plötsligt, oväntat hjärtstopp genom ett optimalt omhändertagande. Målet skall nås genom att utarbeta riktlinjer och utbildningsprogram för optimalt omhändertagande vid hjärtstopp, sprida kunskap om hjärt-lungräddning i samhället och inom sjukvården samt stödja forskning inom området.

Utbildningsmål
HLR-rådets utbildningsmål är att alla som vill lära sig skall få utbildning och handlingsberedskap i att rädda liv.

Riktlinjer
HLR-rådet skapar riktlinjer för omhändertagande för att förhindra, behandla och vårda, efter ett hjärtstopp i Sverige. Dessa riktlinjer grundar sig på internationella och främst europeiska riktlinjer från European Resuscitation Council, ERC. Vart femte år publiceras nya riktlinjer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Riktlinjerna presenteras i HLR-rådets utbildningsprogram.