Skip to main content

Hökerum Fastigheter delas av från Familjen Ståhl Invest

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 13:30 CEST

Fredrik, Viktor och Linda Ståhl.

Pressmeddelande 2019-04-25

Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB delas i två delar med separata ägare. Hökerum Fastigheter blir en egen fristående koncern med Linda Ståhl och Viktor Ståhl som ägare. Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB består efter delningen av Hökerum Bygg AB, Villa Strömsfors AB och Hanssons Hus Entreprenad AB. Fredrik Ståhl är nu ensam ägare av bolaget.

– Vi har under en tid känt att vi syskon ser olika på framtiden för koncernen. Den insikten gjorde att vi för ett och ett halvt år sedan inledde en framtidsprocess. Den processen mynnade ut i ett beslut om att dela koncernen i två delar, säger Linda Ståhl som fram tills nu varit styrelseordförande i Familjen Ståhl Invest.

Uppdelningen av koncernen i två delar med separata ägare inleds den 25 april och delningen kommer att vara formellt genomförd i slutet av maj.

Hökerum Fastigheter, som förvaltar och utvecklar fastigheter, i främst Ulricehamn, Borås och Jönköping, bryts ur Familjen Ståhl Invest. Linda Ståhl och Viktor Ståhl kommer att driva den nya koncernen vidare.

Namnet Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB kvarstår för den andra delen där Fredrik Ståhl blir ensam ägare. Bolaget innehåller efter delningen Hökerum Bygg, hotell- och konferensanläggningen Villa Strömsfors samt Hanssons Hus Entreprenad AB (75 procent ägarandel).

– Det blev tidigt i processen tydligt att jag och Linda har en gemensam syn på framtiden och Fredrik delvis en annan. Efter att vi kom dit har arbetet varit indelat i två faser. Den första fasen handlade om att dela koncernen på ett bra sätt, med inriktning på att båda delarna skulle vara välmående och starka bolag med riktigt bra framtidsmöjligheter. När det var gjort bestämde vi vilken part som skulle äga och driva respektive del, säger Viktor Ståhl som blir ny vd för Hökerum Fastigheter.

– Med bakgrund i att vi ville åt olika håll är båda parter nöjda med uppdelningen. Både jag och mina syskon kommer att med full kraft gå in det nya ägarskapet och har höga ambitioner med företagen var för sig, säger Fredrik Ståhl.

Sigvard Ståhl är en av grundarna till Hökerum Bygg och idag Senior Advisor i koncernen. Han säger så här om att barnen nu väljer att dela Familjen Ståhl Invest i två delar.

– Det viktigaste för mig är att Fredrik, Linda och Viktor har skött uppdelningen på ett för alla bra sätt och att familjen håller ihop utanför företagandet. Affärsmässigt tror jag faktisk, nu när det här har landat, att det kan bli en injektion och ett lyft för båda bolagen, säger Sigvard Ståhl.

Lars Karlsson är styrelsemedlem i Familjen Ståhl Invest sedan 2017 och har som en av få utanför familjen Ståhl varit med i processen.

– Syskonen har under snart tio år tillsammans drivit och utvecklat Hökerumkoncernen till en mycket framgångsrik koncern. Nu tar de nästa steg i generationsskiftet och delar upp företaget i två starka delar, som var för sig kan fortsätta utvecklingen genom att fokusera på sina respektive kärnverksamheter, säger Lars Karlsson.

Personalen i berörda bolag har informerats om förändringen vid ett personalmöte den 25 april.

Kontakt:

Fredrik, Linda, Viktor och Sigvard Ståhl finns tillgängliga för media torsdagen den 25 april klockan 15-17 och fredagen den 26 april klockan 13-15. Bokning av telefontid eller möte i Ulricehamn på ovan angivna tider görs via Jesper Fritzson, IPM Ulricehamn, på telefon 070-6962749.

Hökerum Bygg grundades 1968 och är ett lokalt förankrat bygg- och bostadsutvecklingsföretag med hemvist i Ulricehamn. Vår vision är att vara den bästa bostadsutvecklaren i Sverige. Varje projekt är unikt och vår styrka är att se dess unika potential och därigenom utveckla genomtänkta, prisvärda och hållbara bostäder.

VI färdigställer omkring 500 bostäder per år från Uppsala i norr till Malmö i söder. Främst består våra entreprenader av egenutvecklade projekt men vi bygger också flerbostadshus åt externa beställare. Då bidrar vi gärna med vår kompetens kring att optimera projekten för att erhålla bästa resultat.

De senaste 15 åren har vi färdigställt cirka 6 000 bostäder, hälften i egenutvecklade projekt och hälften åt externa beställare. Vår mångåriga erfarenhet av hela värdekedjan från markförvärv till projektering, totalentreprenad och förvaltning innebär att vi kan säkerställa processen avseende kvalitet, effektivitet, hållbarhet och kostnadskontroll samtidigt som vi skapar ekonomiskt sunda bostadsrättsföreningar.

Hökerum Bygg ingår i koncernen Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB. Totalt arbetar omkring 110 personer i koncernen, 80 av dem finns på Hökerum Bygg.
Koncernens starka finansiella ställning skapar goda förutsättningar till fortsatt långsiktig tillväxt inom bygg- och fastighetsbranschen, samt möjligheter att produktionsstarta och fullfölja projekten utifrån fastställd plan. 

Hökerum byggs webbplats

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.