Vad gör vi i Höga Kusten just nu

Pressmeddelande -

Vad gör vi i Höga Kusten just nu

– Jag vill börja med att uttrycka förståelse, empati och full respekt för den situation som besöksnäringen, övrigt näringsliv och invånare runt om i hela världen just nu befinner sig i. Oro kring sjukdom eller sitt företags fortsatta existens är vardag för allt för många i denna stund. Vi kommer alla ha olika roller i det fortsatta scenariot. Med dessa rader vill jag förmedla vad Höga Kusten Destinationsutveckling gör just nu och vad vår plan är framöver, säger Mia Karlsson, VD på Höga Kusten Destinationsutveckling.

För att agilt kunna möta de utmaningar som troligtvis ligger framöver oss i och med COVID-19 har Höga Kusten Destinationsutveckling under veckan tagit fram en scenarioplanering. Den bygger på olika tidshorister och tar höjd för eventuella mötes- och reserestriktioner.

– Utifrån scenarioplaneringen har vi arbetat fram olika handlingsplaner för vår verksamhet och våra resurser. Tillsammans med våra besöksnäringsaktörer har vi identifierat konkreta insatser som vi nu undersöker huruvida de är möjliga att genomföra – beroende på vilket scenario vi hamnar i, förklarar Mia.

– Vi har också identifierat olika indikatorer som hjälper oss att bedöma hur situationen fortsatt utvecklar sig. Vidare har vi:

  • Dagliga avstämningar med Höga Kusten Turism.
  • Dialog med Region Västernorrland, våra ägarkommuner och flertalet andra aktörer som alla vill besöksnäringens bästa.
  • Resurssatt en personlig ”besöksnäringsakut”.
  • Skapat en kommunikationsplattform på hkt.hogakusten.com/coronavirus– där vi samlar branschrelevant information. 
  • Digitala avstämningsmöten varje tisdag kl. 09.00 med besöksnäringen i Höga Kusten.
  • Skapat oss ett nuläge via dialog och en enkät som visar följande:

– Mer än hälften av våra företag har märkt en minskning av omsättningen med mellan 50-90 procent. Utmaningar på kort sikt är likviditet och att behålla kompetent personal. På lång sikt är det ren överlevnad, förtydligar Mia. 

– Gemenskapen i Höga Kusten har aldrig varit viktigare än nu och det pågår många bra dialoger runt omkring som stärker oss i dessa tuffa tider. När oron är som värst kikar vi ut genom våra fönster och möts av vår fantastiska natur som Höga Kusten erbjuder. Vi öppnar dörren, går ut och samlar energi för det fortsatta jobbet.

Ta hand om varandra därute!

Mia och resten av gänget på Höga Kusten Destinationsutveckling

Ämnen

Regioner


Tiotusen år av landhöjning

Tiotusen år av nya utsikter

Söker du naturupplevelser på riktigt hög nivå? Då är vårt vackra världsarv Höga Kusten ett måste. Längs Norrlandskusten, mellan Härnösand och Örnsköldsvik, finns världens högsta kustlinje med helt unika bevis på hur landet rest sig efter varje istid.

Hos oss slår du läger med människor från hela världen. Du väljer själv om du andas in naturen, dofterna och kulturen långsamt eller höjer pulsen i en spännande aktivitet. Oavsett vilket, törs vi lova att du tappar andan av den storslagna utsikten.

Välkommen till Höga Kusten!

Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten - Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Presskontakt