This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Åtgärder för företag med anledning av Coronaviruset

Nyhet -

Åtgärder för företag med anledning av Coronaviruset

För Höganäs Energis företagskunder innebär detta att vi efter prövning beviljar en förlängd betalningstid om max 6 månader för fakturering av el, fjärrvärme och fiberavgifter. Anståndet gäller småföretag med en månadsfaktura för energi på upp till 20,000 kronor exklusive moms. Anståndet med betalning gäller från och med mars månads fakturering. Vid prövning tittar vi på bland annat skuld, historisk betalningsvilja samt gör en kreditupplysning. Betalningsanståndet gäller månad för månad. Nytt anstånd måste sökas vid ny månadsfakturering.

Vid förfrågan om anstånd skickas en förfrågan till kundservice.el@hoganas.se. Skriv kund-, organisations- samt fakturanummer i mejlet. Vi svarar på mejl om anståndet är beviljat eller ej. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Höganäs Energi är ett
kommunalägt bolag som tillhandahåller elnät, elhandel, fiber och
fjärrvärme till Kullabygden. 

Presskontakt