This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

1 300 meter rör på Tornlyckan
1 300 meter rör på Tornlyckan

Nyhet -

Nu blir Höganäs ännu mer hållbart - och bidrar internationellt

Efter sex veckor av grävande och svetsande i ihållande regn är snart första etapperna klara –blivande bostadsområdet Tornlyckan har fått fjärrvärmeanslutning. Nästa år sätter byggarna sina spadar i marken och skapar radhus och flerfamiljshus, som alla kommer få tillgång till lokalt producerad och ren energi för sina värmebehov i fastigheterna.

Ren, på flera sätt.

– Den här fjärrvärmen är en restprodukt från industrin som vi tar tillvara. Upp till 90 procent av värmen är spillvärme från Höganäs AB:s produktion, som annars hade släppts ut i luften eller vattnet, säger Björn Nilsson, affärsområdesansvarig på Höganäs Energi.

– Att vi har detta samarbete med industrin gör också att vi har en av Sveriges lägsta taxor, så fjärrvärmen är en fantastisk produkt både miljömässigt och ekonomiskt.

Björn Nilsson

Att spillvärmen används till uppvärmning av husen innebär också att el kan sparas till bättre användningsområden.

– Ju mer spillvärme vi använder desto mer el blir det ju över. Och Sverige är ett land som har mycket grön och fin el, så detta gör att vi kan exportera vår el till Europa och på så vis trycka undan annat som är miljömässigt sämre, som kolkraftverk. Hela Europa hänger ju ihop i ett enda elnät.

– Miljön vinner på detta och det blir dessutom låga taxor, så alla vinner på det. 

Fakta om utbyggnaden på Tornlyckan.
1 300 meter rör
Vad: De isolerade rörledningarna med fjärrvärme till Tornlyckan innehåller två rör; ett med varmt vatten som går in i fastigheterna och ett med vatten som kommer tillbaka från dem.
Längd: Hittills 1 300 meter rör.
Tidplan: Projektet har gått snabbare än planerat och är klart till påsk, därefter väntar nästa etapp på området.
Byggstart: Planerat till 2021 med trolig inflytt 2022.

Vid frågor kontakta,
Björn Nilsson, fjärrvärmeansvarig 042-33 78 51, bjorn.nilsson@hoganas.se
Johan Martinsson, sälj- och marknadschef 042-33 72 37, johan.martinsson@hoganas.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Höganäs Energi är ett
kommunalägt bolag som tillhandahåller elnät, elhandel, fiber och
fjärrvärme till Kullabygden. 

Presskontakt