Skip to main content

Höganäs Energi satsar på framtiden och investerar 30 Mkr kommande år

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2012 14:21 CEST

Bild: Jessica Persson

Höganäs Energi kommer under de närmsta tolv månaderna att investera 30 Mkr i olika framtidsprojekt. Det utgör en tredubbling jämfört med vanliga år och innebär en reflektion av kommunens positiva utveckling. Det lokala energibolaget satsar på att möta ökad inflyttning och att erbjuda ökad leveranssäkerhet. 

– Höganäs är en expansiv kommun och som ansvariga för elnätet är det vår uppgift att säkerställa leveranssäkerheten, förklarar Benny Ulmestig, VD på Höganäs Energi. Vi måste ligga steget före och vara beredda när behoven växer. Därför kommer vi under nästkommande år att göra en extra kraftfull satsning inom olika områden.

Planen är att göra investeringar för 30 Mkr. Detta att jämföra med ett normalt år då investeringskostnaderna ligger på ca 10-15 Mkr. Genom detta krafttag har bolaget för avsikt att möta kommande decennier med god marginal.

De planerade investeringarna är:

Nya transformatorer i Viken
Viken har blivit en populär bostadsort. Ett nytt centrum är under planering och en stor utbyggnad har skett under hela 2000-talet. För att klara den fortsatta expansionen av lokaliteten kommer befintliga transformatorer att ersättas med nya, något som innebär att effekten kommer att fördubblas. Investeringen uppgår till ca 6 Mkr. Livslängden på de nya transformatorerna beräknas till ca 40 år.

Ny fördelningsstation i Mjöhult
Den befintliga fördelningsstationen i Mjöhult har nått åldersstrecket och kommer därför att ersättas med en ny anläggning som innebär förbättrad person- och leveranssäkerhet. Bygglovet är godkänt och man räknar med att påbörja arbetet någon gång under hösten. Kostnaden beräknas till ca 8 Mkr.

Kraftig satsning på utbyggnad av fibernätet
För att nå visionen ”Fiber till alla” satsar Höganäs Energi 7 Mkr på fortsatt utbyggnad av fibernätet.

Nedgrävning av luftlinjer
Fortsatt nedgrävning av luftlinjer innebär en förbättrad leveranssäkerhet och är ett projekt som kommer att fortsätta under det kommande året.

Nya vindkraftverk
Höganäs Energi planerar att ansluta fyra nya vindkraftverk, med dessa fördubblas vindkraftsproduktionen i kommunen. Kostnad ca 4 Mkr.

Etablering av nya bostäder
Nya bostäder planeras i kommunen och för detta krävs en utbyggnad av elnätet. Kostnad ca 3 Mkr

 – Årets investering innebär en stor satsning för oss. Vi ser det som något mycket positivt och innebär att vi är redo att möta framtiden, väl rustade, avslutar Benny Ulmestig.

För mer information: 
Benny Ulmestig, VD Höganäs Energi, telefon 042-33 74 00. benny.ulmestig@hoganas.se

 

Höganäs Energi AB är ett kommunalt bolag som tillhandahåller elnät, digital infrastruktur och fjärrvärme till Höganäs invånare. Som ett litet bolag kan man erbjuda en unik närhet till kunderna och korta beslutsvägar.

Höganäs Energi ansvarar även för Höganäs Fjärrvärme som tar tillvara spillvärme från Höganäs AB. De två bolagen omsätter i nuläget drygt 100 miljoner kronor.

Kommentarer (3)

  Fyra vindkraftverk, kostnad ca 4 miljoner? Är detta kostnad per år oc h vad är totalkostnad och produktionen MWh per år?

  - Kjell Lingeblad - 2012-06-19 17:41 CEST

  De 4 miljonerna är kostnaden för att ansluta vindkraftverken till elnätet.
  Investeringen för respektive vindkraftverk brukar vara ca 25-35 Mkr./verk beroende på storlek och förutsättningar. Men det ligger inte i vår budget då vi äger inte vindkraftverken. Produktionen brukar vara ca 4-5 MWh/verk och år.
  Benny Ulmestig/VD Höganäs Energi

  - Benny Ulmestig - 2012-06-19 19:44 CEST

  Ursäkta, 4-5 GWh (4000-5000MWh)
  Benny Ulmestig/VD Höganäs Energi

  - Benny Ulmestig - 2012-06-20 08:31 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera