Skip to main content

Höganäs Energi testar energisnål LED-belysning i Viken

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 14:59 CEST

Höganäs Energi ansvarar för servicen av gatubelysningen i Höganäs kommun. I höst prövar man ny belysningsteknik på två gator i Viken med målsättningen att sänka energiförbrukningen.

Traditionell gatubelysning är på 70 - 125 watt. Motsvarande LED-lampor är på 35 watt. Eftersom förhållandet mellan watt och energiförbrukning är linjärt innebär det en halvering av energikonsumtionen. Under hösten kommer Höganäs Energi att testa två typer av LED-lampor av två olika tillverkare. Därefter kommer en noggrann utvärdering att ske innan övrig gatubelysning ersätts med de nya LED-lamporna.

– Generellt sätt har LED-lampor bättre ekonomi än andra ljuskällor, förklarar Benny Ulmestig som är VD för Höganäs Energi. Visserligen är de här armaturerna 3-4 gånger så dyra som traditionell belysning, men priserna är på väg ner. Vinsten ligger i att de har en betydligt längre livslängd och att de drar mindre el.

Stor vikt kommer att läggas vid att få en behaglig belysning. Det räcker inte att cykelvägen är upplyst om det är mörkt i buskarna intill. För att skapa trygghet i gatumiljöerna är det viktigt att angränsande områden eller ytor också belyses.

Höganäs Energi AB är ett kommunalt bolag som tillhandahåller elnät, digital infrastruktur och fjärrvärme till Höganäs invånare. Som ett litet bolag på en marknad med gigantiska konkurrenter kan man erbjuda en unik närhet till kunderna och korta beslutsvägar.

Höganäs Energi ansvarar även för Höganäs Fjärrvärme som tar tillvara spillvärme från Höganäs AB. De två bolagen omsätter i nuläget drygt 100 miljoner.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy