Skip to main content

I Höganäs värmer man husen med järnpulver.

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 09:24 CET

Under de senaste åren har Sverige lyckats sänka sina koldioxidutsläpp drastiskt, mycket tack vare utbyggnaden av den svenska fjärrvärmen. I Höganäs tar man vara på överskottsvärmen från Höganäs AB. Spillvärmen som uppstår när man producerar järnpulver förvandlas till fjärrvärme som värmer villorna i kommunen. När Höganäs Fjärrvärme redovisar resultatet för 2012 är siffrorna positiva: 72% av den fjärrvärme som producerades under året kom från återvunnen värme.

Under 2012 levererade Höganäs Fjärrvärme 51 942 MWh till fjärrvärmenätet. 28% av denna kom från eldning i panncentral, s.k. spetslast eldning. Resterande 72% utvanns ur spillvärme från Höganäs AB.

Siffrorna är något lägre än föregående år och innebär reducerade koldioxidutsläpp med cirka 10 000 ton. Ett antal nybyggda fastigheter med lägenheter i centrala delarna av Höganäs anslöt sig till fjärrvärmenätet under året.

– Den fjärrvärme som vi producerar i vårt fjärrvärmeverk är till stor del återvunnen värme, kommenterar Maria Edesgård som är ansvarig på Höganäs Fjärrvärme. När Höganäs AB framställer järnpulver uppstår stora mängder spillvärme. Tidigare släpptes större delen av denna ut i havet eller luften. Nu återvinner vi den istället och det något som alla tjänar på.

Höganäs Fjärrvärme stödjer den branschgemensamma kampanj som Svensk Fjärrvärme initierat. På temat Vi värmer varandra vill man sprida budskapet att ”fjärrvärme är ett av de viktigaste verktygen för att energieffektivisera vårt samhälle.”

I Höganäs har vi lyckats mycket väl, avslutar Maria Edesgård. Vi är nöjda med våra resultat för det gångna året och satsar på en stabil tillväxt framöver.


Höganäs Energi AB är ett kommunalt bolag som tillhandahåller elnät, digital infrastruktur och fjärrvärme till Höganäs invånare. Som ett litet bolag på en marknad med gigantiska konkurrenter kan man erbjuda en unik närhet till kunderna och korta beslutsvägar.

Höganäs Energi ansvarar även för Höganäs Fjärrvärme som tar tillvara spillvärme från Höganäs AB. De två bolagen omsätter i nuläget drygt 100 miljoner.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy