Skip to main content

Bra att regeringen är tydlig i hållbarhetsfrågan

Blogginlägg   •   Maj 20, 2016 15:46 CEST

I veckan skrev Mikael Damberg och Morgan Johansson ett debattinlägg i Svenska Dagbladet om att man nu ska besluta om en lagrådsremiss om obligatorisk hållbarhetsredovisning för de största svenska företagen. Det är goda nyheter anser Thor Johnsson, hållbarhetsansvarig på Hogia. Det kommer att gagna svenskt näringsliv och stärka svenska företag i den internationella konkurrensen:

Tidigare har bland annat branschorganisationen Svenskt Näringsliv menat att hållbarhetsredovisning skulle vara betungande för företag, men enligt min erfarenhet håller medlemsföretagen inte med. Tvärtom, precis som beskrivs i debattinlägget i SvD inser de flesta företag idag att hållbarhet är något bra och att det ger nya affärsmöjligheter. Många företag har redan någon form av hållbarhetsprofil och rapportering. Själv stöter jag ofta på exempel på hållbart företagande, från mikroföretag till stora företag. Det kan vara allt från att man erbjuder hållbara produkter till att man vill kunna bedöma ett företags risktagande utöver det som framgår i årsredovisningen.

Nu ligger kravet på obligatorisk hållbarhetsredovisning på de största svenska företagen där gränsen går vid 250 anställda och 350 miljoner kronor i omsättning. Men det är minst lika viktigt för alla de företag som inte kommer att omfattas av kravet. Om ett mindre företag vill vara konkurrenskraftigt och leverera till de större företagen måste det kunna visa hur det agerar i olika hållbarhetsfrågor. I annat fall kan inte de större företagen vara säkra på att de själva agerar hållbart och kommer då att se det som en risk att handla med det mindre företaget.

På Hogia arbetar vi aktivt med hållbarhet. För det första när det gäller de produkter vi utvecklar och säljer. Vi kallar det Hogia Hållbar IT. Ett exempel är våra datorhallar som drivs enbart på förnybar el, det vill säga vindkraft, vattenkraft eller solenergi.

För det andra strävar vi efter att agera hållbart som företag. Ett exempel är vårt engagemang inom skolan. Vi genomför aktiviteter med målet att få ungdomar intresserade av teknik och IT och därigenom påverka deras studie- och yrkesval. Genom att vara delaktiga och synliga i skolans värld kan vi bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom IT.

Som hållbarhetsansvarig får jag ofta frågor från kunder som i sin tur ställer krav på sina leverantörer avseende hållbarhet. Det är allt från stora företag med flera hundra anställda till mindre företag med tiotalet anställda. Jag ser det som positivt och ett tecken på att fler företag i alla branscher och storlekar anser att hållbarhet är viktigt. Ofta eller kanske alltid tjänar företag på hållbarhet. Man blir mer konkurrenskraftig, man minskar kostnader genom att ta hänsyn till miljön och man blir en attraktivare arbetsgivare. Med andra ord, alla tjänar på att förhålla sig hållbart till sin egen verksamhet och till sin omvärld.

Thor Johnsson

Affärsutveckling/Hållbarhetsansvarig Hogia

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera