Skip to main content

Enkelt, modernt och välavgränsat är ledorden för dagen

Blogginlägg   •   Maj 12, 2016 14:00 CEST

Jonatan Hanson, Hogia Public Transport Systems, på Kollektivtrafikdagen #KTD2016: Vad krävs av en IT-leverantör till kollektivtrafikföretagen idag:

När jag deltar i möte med leverantörerna och köparna av svensk kollektivtrafik handlar samtalet ofta om det mest spännande man kan prata om, det vill säga IT, kollektivtrafik och en föränderlig framtid.

Man kan få höra om nya utmaningar, förändrade krav och höga ambitioner. Ofta kan man få en öppen beskrivning av en verklighet med ett stort antal IT-system och leverantörer som alla påstår sig kunna lösa allt.

Under ett av dessa samtal ställde jag en rak fråga; Vad är då era förväntningar på en framtida leverantör av IT? Svaret kom snabbt; Leverantören ska komma med något Enkelt, Modernt och Välavgränsat.

Då känns det bra att ha hört Emmanuel de Verdalle på Kollektivtrafikdagen idag. Emmanuelle pratade om ITxPT ett europeiskt standardiseringsinitiativ och pilotprojektet European Bus System for the Future 2 som nu pågår i London. Det är viktigt därför att standardisering är grunden för att kunna göra något enkelt. Genom att komma överens om gemensamma och öppna standarder kan många bidra med det som de är bäst på. Då får köparen möjlighet att välja de modernaste funktionerna oavsett vilka andra leverantörer som också är med och levererar. Standard och gränssnittsbeskrivningar gör system och funktioner väl avgränsade, vilket bidrar till att det är lättare att lägga till och ta bort system över tid.

Det är värt att tänka på när bussen som kravställs idag, upphandlas nästa år, tas i trafik 2018 och ska vara i resenärens tjänst fram till 2026 eller 2030.

Jonatan Hanson

Bolagschef Hogia Public Transport Systems

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera