Skip to main content

Hållbara transporter ett hett ämne på Handelshögskolan

Blogginlägg   •   Jan 18, 2018 15:36 CET

I december gästade Hogias medarbetare Lars Tingström Handelshögskolan i Göteborg och höll en föreläsning om hållbara transporter med hjälp av integrerade och standardiserade IT-system. Ett ämne som engagerar många, inte minst studenterna på Handelshögskolans Logistikprogram.

Transporter behövs för att flytta varor och människor mellan olika platser så som arbetet, förskola, affären, släkt och vänner för att nämna några exempel. Transport av personer och varor inom Sverige står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. I Trafikverkets prognoser väntas efterfrågan på godstransporter öka med 24% till år 2030. Det är viktigt att detta sker med hänsyn till både ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Hogia bidrar till ett hållbart och transporteffektivt samhälle. Vi utvecklar transport- och logistiksystem för att hjälpa våra kunder inom transportbranschen att effektivisera sin verksamhet och därmed minska sin resursförbrukning. Våra system används för planering av transporter för att nyttja all kapacitet och optimera körningen, med kortare körsträcka och minskad bränsleförbrukning som resultat.

IT-systemen blir allt smartare och ny teknik ger nya möjligheter. Genom Hogias standardiserade gränssnitt knyter vi ihop olika transportslag såsom lastbil, tåg och båt och ökar på så sätt effektiviteten och resursutnyttjandet. Digitaliseringen innebär att vi kan plocka bort flaskhalsar i transportflödet. Till exempel kan man med hjälp av digitaliseringen skapa en automatiserad inpassering till terminalen. Inpassering går snabbare och minskar köerna vid terminalen, vilket har en positiv effekt på miljön.

Digitaliseringen gör informationen lättillgänglig, vilket skapar en bättre kontroll över verksamheten. Ett automatiserat flöde från order till fakturering gör att processen går snabbare och bidrar till att öka lönsamheten. Digitalisering och användningen av effektiva transportsystem bidrar till hållbara transporter, som är en viktig del i ett hållbart samhälle. 

Lars Tingström

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy