Skip to main content

Hållbarhet i fokus på Stora Transportdagen

Blogginlägg   •   Apr 14, 2016 16:24 CEST

Under onsdagen var det återigen dags för Stora Transportdagen i Stockholm. Politiker och representanter från samtliga transportslag var på plats för att diskutera transportbranschens framtid. Anna Andreasson, affärsutvecklare inom transport på Hogia, summerar de mest angelägna frågorna från dagen:

Det var tydligt att hållbarhet är ett område som är viktigt för transportföretag idag. Man tar sitt hållbarhetsarbete på allvar men det krävs ett innovativt tänkande för att bedriva, inte bara hållbara utan också effektiva transporter.

Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, inledde dagen med att se på samhällsutvecklingen i stort. Den pågående digitaliseringen har effekter på globaliseringstrenden. Tillverkningsindustrin börjar återvända till Sverige där arbetet nu utförs av robotar som i sin tur ersätter den billiga mänskliga arbetskraften i låglöneländer. Traditionella medelklassjobb flyttar utomlands. Omvandlingen är stor och sker snabbt, vilket leder till en oro i samhället. När det gäller klimatfrågan är det idag ett stort fokus i Sverige på transporternas miljöpåverkan eftersom vi i Sverige fortfarande har en stor andel tillverkningsindustri. I många utredningar nämns vikten av att minska antalet transporter, men det menar Carola Lemne är fel väg att gå. Fokus bör istället ligga på mängden utsläpp. Hur gör vi transporterna effektiva och utsläppssnåla?

Johan Källsson, vice VD för rederiföretaget Erik Thun, berättade om satsningarna på klimatsmarta lösningar och att de nu har världens första torrlastfartyg som drivs med LNG, vilket halverar koldioxidutsläppen. Tillsammans med andra aktörer har rederiet bildat företaget Avatar för att satsa på det nya transportslaget inre vattenvägar (IVV) i Sverige. IVV kommer att avlasta både väg och järnväg och därigenom minska påverkan på miljön och öka tillförlitligheten i transporterna.

Ann-Sofi Hörlin är hållbarhetschef på Braathens Regional Airlines (BRA) och hon berättade om hur BRA arbetar med ambitionen att ha ett fossilfritt inrikesflyg år 2030. Utmaningen idag ligger i den begränsade produktionen av biobränslen och den relativt höga kostnaden. Produktionen måste komma igång i stor skala och där spelar skogsindustrin en viktig roll.

Bland de politiker som deltog märktes Anders Åkesson som är Centerpartiets talesperson för transportinfrastruktur. Han ser IT som det femte transportslaget och menade att det är oerhört betydelsefullt att transportföretag är uppkopplade för att kunna fungera effektivt.

Alla närvarande var överens om att hållbarhet är framtiden men att problemet idag är att hitta lönsamheten i det. Till syvende och sist måste transportköparna vara villiga att betala notan. Vem är till exempel beredd att betala fler tusen kronor mer för att resa hållbart till Mallorca?

Anna Andreasson, affärsutvecklare inom transport på Hogia

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera