Skip to main content

Hur löser vi trafikproblemen i regionen?

Nyhet   •   Jan 12, 2016 16:07 CET

Hogias kontor i Stenungsund var under måndagen mötesplatsen för en diskussion om vilka åtgärder som krävs för att lösa trafikproblemen i kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust. Uppslutningen var stor både från näringslivet och från kommunerna. Ett nytt resecentrum i Stenungsund samt en ny väg söder om Hallernaområdet mot Stora Höga var de hetaste diskussionsämnena.

Kommer resan hem att ta 20 minuter eller 1 timme och 20 minuter? Bor och arbetar man i regionen Stenungsund, Tjörn och Orust (STO) vet man inte alltid svaret på den frågan. Trafiken är ofta intensiv vid Nösnäsmotet, Tjörnbron och på väg 160 genom Stenungsund och risken för flaskhalsar är stor i rusningstid. STO-regionen har idag en befolkning på 55 000 invånare och kommunernas ambition är att befolkningen ska öka med 10 000 till år 2030. En förutsättning för en befolkningstillväxt är väl fungerande transporter av både människor och gods.

IT-företaget Hogia har funnits i Stenungsund i 35 år och grundaren och VD Bert-Inge Hogsved har länge varit engagerad i infrastrukturfrågorna. Som alla företag i regionen är Hogia beroende av en fungerande infrastruktur för att kunna locka arbetskraft.

- Jag är bekymrad. Vi har idag 600 anställda varav 500 arbetar i Stenungsund. Vi ska öka antalet medarbetare med ytterligare 100 personer fram till år 2020. För att kunna göra det måste vi vara säkra på att de problemfritt kan ta sig till och från jobbet vilket idag inte alltid är fallet, menar Bert-Inge Hogsved.

För att skapa en bättre och attraktivare kollektivtrafik och tillförlitliga transporter för näringslivet har de tre kommunerna gått samman med organisationer och företag och bildat Nordvästsvenska Initiativet. Hogia är en aktiv part i Initiativet och var värd för måndagens möte där både näringslivet och kommunalpolitiker deltog för att diskutera de kommande infrastruktursatsningarna i STO-regionen. En bro mellan fastlandet och Orust, en ny väg söder om Hallernaområdet mot Stora Höga samt ett resecentrum i Stenungsund är satsningar som diskuterades.

- Jag är väldigt positiv till det Nordvästsvenska Initiativet. Det är stora satsningar som krävs för att lösa infrastrukturfrågan och det kräver ett samarbete över kommungränserna, avslutar Bert-Inge Hogsved.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy