Skip to main content

Kundförvärv krävde nytt logistiksystem

Nyhet   •   Feb 24, 2016 09:00 CET

När Logent fick rederiet CLdN som ny roro-kund krävde det nya samarbetet ett nytt IT-stöd för att kunna hantera import- och exportgodset vid hamnterminalen i Göteborg på ett effektivt och säkert sätt. Med erfarenhet av Hogias system på flera andra terminaler blev det naturligt att välja Hogias lösning också i det här fallet.

CLdNs roro-fartyg avgår fem gånger i veckan från Göteborg till Zeebrügge i Belgien. För att kunna erbjuda en säker och effektiv hantering av en så pass omfattande volym av gods och lastenheter behövde Logent ett höggradigt automatiserat systemstöd.

– Manuell datadelning är personalkrävande och ökar risken för fel men med hjälp av Hogias terminalsystem kan många flöden automatiseras, säger Mikael Myntti som ansvarar för strategisk utveckling och försäljning på Logent Ports and Terminals.

Det är flera system från olika leverantörer som är aktiva i Göteborgs hamnterminal. Därför är Hogias terminalsystem uppbyggt på standarder och öppna gränssnitt för att möjliggöra ett sömlöst informationsutbyte mellan de olika systemen. I Logents fall är terminalsystemet integrerat med bland annat CLdNs bokningssystem och de system som tågoperatörerna har. Det kan på så sätt skapa och utföra arbetsorder, fakturaunderlag och rapportering för ankommande och avgående laster, både i hamndelen och spårledes.

– Här finns flera avgörande faktorer. Det är exempelvis ytterst viktigt att hålla reda på enheterna för att inte lämna ut fel gods, för att veta om innehållet är farligt och för att planera lastnings- och lossningsaktiviteterna optimalt. Det handlar inte minst om att kunna ’vända’ fartyget under den överenskomna tiden i hamn, avslutar Mikael Myntti.

Mer information:

Logent erbjuder bland annat logistiktjänster inom hamn- och kombiterminaler och finns med cirka 3 000 anställda representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge. Läs mer på www.logent.se

Hogia har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla och leverera programvaror och IT-lösningar inom transportsektorn och kan som enda systemleverantör i Europa erbjuda helhetslösningar för färjetrafik, hamnterminaler, vägtransporter och kollektivtrafik. Läs mer på www.hogia.se/terminal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy