Skip to main content

54 procent kvinnliga chefer på Hogia

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2013 08:21 CET

Trots att IT-branschen fortfarande är mansdominerad, är hälften av alla Hogias medarbetare kvinnor. Det gäller även cheferna. 52 av Hogia-gruppens 97 chefer är kvinnor. 

Ända sedan starten har Hogia haft som mål att vara en jämställd arbetsplats. Och har också varit det.

– Innan jag startade Hogia jobbade jag på en mansdominerad arbetsplats. Men på vår avdelning råkade vi vara lika många kvinnor som män. Känslan hos oss var annorlunda – varmare – och jag ville ta med mig den känslan till mitt nystartade företag. 1980 var vi tämligen ensamma om att ha ett uttalat jämställdhetsmål, säger Bert-Inge Hogsved, Hogias grundare och VD.

Med en fördelning på 50/50 mellan kvinnor och män i koncernen är det naturligt att det även ska vara så på chefsnivå, menar Hogias HR-chef Hanne Stolt Wannebo.

­– Vi gör ingen skillnad på män och kvinnor när vi tillsätter chefstjänster, utan vi går efter kompetens, ledarambition och andra egenskaper som en chef bör ha, säger hon.

HR-avdelningen på Hogia arbetar aktivt med att identifiera medarbetare som vill ta mer ansvar – och lyfta dem. Det bidrar till den höga andelen kvinnliga chefer inom Hogia, som tillhör en mansdominerad bransch.

– Jag upplever att kvinnor behöver mer uppmuntran. Kvinnor är fortfarande sämre på att berätta om sina chefsambitioner än vad män är. Det beror nog på att kvinnor oftare tvivlar på sig själva eller på hur ett chefskap ska gå ihop med till exempel familjelivet, säger Hanne Stolt Wannebo.

Inom Hogia arbetar man mycket med jobbrotation. Det bidrar till att fler, framför allt kvinnor, vågar ta steget att bli chef.

– Internt byter folk tjänst ofta – det ligger i vår företagskultur – och det skapar nya möjligheter hela tiden. Du kan prova att ta en ny tjänst. Trivs du så fortsätter du, annars byter du igen eller går tillbaka till din gamla tjänst. Det gäller även för cheferna, säger Hanne Stolt Wannebo.


Fakta:

För tio år sedan var andelen kvinnor i Hogia 51 procent, för 20 år sedan 49 procent och för 30 år sedan 50 procent. Hogias årsredovisningar visar på en allt igenom jämn fördelning mellan kvinnor och män:

År2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Andel anställda kvinnor (%)
50
4850
50
525150


För mer information, kontakta:

Hanne Stolt Wannebo, HR-chef, Hogia-gruppen, tel: 0303–666 04,
e-post: hanne.stolt-wannebo@hogia.se

Josefina Brattö, pressekreterare, Hogia-gruppen, tel: 0303–662 97,
e-post: josefina.bratto@hogia.se

Hogia-gruppen består av 27 bolag med sammanlagt 550 anställda. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem. Mer information om Hogia finns på www.hogia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.