Skip to main content

Enklare redovisning av handeln

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2016 11:00 CEST

Ulf Haverby startade Pondus 1993 och driver i dag butikerna tillsammans med sin fru Anna. Butikskedjan är först ut med att testa Hogias nya funktion som förenklar redovisningen av detaljhandeln.

Hogia har utvecklat en funktion som förenklar redovisning av detaljhandeln. All grundbokföring kan nu ske automatiskt i Hogias kassasystem Hogia Retail i samband med inregistrering av försäljningen och en rapport förs över till redovisningsbyrån som bokföringsunderlag. Funktionen ersätter helt den manuella hanteringen av dagliga kassarapporter.

– Vi strävar efter att ligga i framkant i vår bransch när det gäller teknik och med den här lösningen sparar vi väldigt mycket tid som vi i stället kan lägga på vår kärnverksamhet, säger Ulf Haverby, ägare av butikskedjan Pondus, som är först ut med att testa funktionen tillsammans med sin redovisnings- och revisionsbyrå.

Den nya funktionen gör att Hogias kassasystem Hogia Retail kan likställas med en bokföringsenhet. Varje affärshändelse som registreras i kassaregistret bokförs per automatik i registerordning och en rapport genereras som regelbundet hämtas av redovisningsbyrån. Butiken kan också ge byrån behörighet att själv gå in i kassarapporterna och få fram fler underlag. Rapporten har utvecklats i samarbete med redovisnings- och revisionsbranschen för att säkerställa att den till sitt innehåll uppfyller de krav som bokföringslagen ställer på grundbokföring av affärshändelser.

– Tidigare fick vi göra kassarapporterna för hand dag för dag och skicka in till vår byrå. Vi fick också lägga mycket tid på att besvara frågor och komplettera med mer material. Nu kan byrån själv gå in i våra kassaregister och se varje dagrapport och de olika transaktionerna och få svar direkt på de frågor som uppkommer, tillägger Ulf Haverby.

I dag används den nya funktionen av Pondus och deras redovisningsbyrå men planen är att introducera lösningen brett på marknaden.

– Vi ser en betydande vinning för handeln. Eftersom redovisningsbyråerna nu får en möjlighet att själva gå in i handlarnas kassaregister så kan handlarna själva överlåta mer av sin administration till byråerna och få mer tid över till att driva sina verksamheter, säger Jesper Andreasson, produktspecialist på Hogia Handelssystem.

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med 600 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera