Skip to main content

Hogia slår lönsamhetsrekord

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2017 09:00 CET

– Att vi satsar på den nyaste tekniken på det sätt som vi gör, innebär att många unga utvecklare söker sig till oss. Det bådar gott för framtiden, säger Bert-Inge Hogsved.

Hogia-gruppens resultat för 2016 var det bästa någonsin och landade på 32 (19) miljoner efter finansnetto. Omsättningen ökade till 539 (505) miljoner kronor. Antalet medarbetare ökade med 30 till 625. Expansionstakten kommer att fortsätta att vara hög och personalstyrkan förväntas öka med minst 100 personer fram till 2020.

Hogia är inne i sin största satsning någonsin. Den avser utvecklingen av ett brett sortiment av programvaror baserade på den egenutvecklade molnplattformen Hogia Star. Satsningen sysselsätter i dag mer än 100 personer.

Under åren 2017-2020 räknar Hogia med att investera 6-700 miljoner kronor i den verksamhet som är baserad på den nya produktserien. Den sammanlagda investeringen sedan satsningen inleddes kommer då att vara ungefär en miljard kronor.

– Att vi vågar satsa som vi gör beror på att Hogia-gruppen, efter att ha noterat positiva resultatsiffror i årsredovisningarna under de senaste 26 åren, har en synnerligen solid ekonomisk situation. Under de senaste åtta åren har vi varje år ökat personalstyrkan med ca 25 personer netto och vi vet alltså att vi klarar av att hantera tillväxt i vår verksamhet, säger Bert-Inge Hogsved, grundare av och VD för Hogia-gruppen.

– En sak som bidrar till att vi känner en trygghet i satsningen är sättet som vi bygger programvarorna på. Alla är till större delen uppbyggda av redan väl uttestade standardkomponenter. Vi får mycket snabbare än i traditionell produktutveckling fram produkter av hög kvalitet och det ger en kostnadseffektiv utveckling.

– Att vi satsar på den nyaste tekniken på det sätt som vi gör, innebär att många unga utvecklare söker sig till oss. Det bådar gott för framtiden, avslutar Bert-Inge Hogsved.

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 625 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera