Skip to main content

Löneuppgifter i mobilen med ny app

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 09:00 CET

Hogia släpper nu en app för löneuppgifter, MyPayslip, som är helt integrerad med Hogias lönesystem och som ska förenkla administrationen genom att distribuera löneuppgifterna via molnet.

MyPayslip, Hogias nya app för lönespecifikationer har en rad fördelar, både för företaget och för de anställda. Administratören slipper utskrifter och kuvertering, säkerheten ökar, miljöpåverkan minskar och medarbetarna får tillgång till sina löneuppgifter snabbt och enkelt.

– Väldigt många företag skickar fortfarande ut lönebesked på papper, vilket innebär att administratören varje månad ska skriva ut, vika och kuvertera allas besked. Med MyPayslip slipper man allt det arbetet samtidigt som företagets pappersåtgång och därmed miljöpåverkan minskar, berättar Marie Stigfjord, försäljningsansvarig för MyPayslip på Hogia.

Med MyPayslip exporterar administratören uppgifterna om månadens löneutbetalning från Hogias lönesystem till molnet. Medarbetaren kan sedan logga in via appen och se sin lönespecifikation direkt i mobilen.

– Appen ersätter helt behovet att skicka ett lönebesked på papper. Det innebär också en säkrare hantering för de företag som idag skickar lönebesked per e-post, förklarar Marie Stigfjord.

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) får företag av säkerhetsskäl egentligen inte använda e-post för att skicka känsliga uppgifter om de anställda, till exempel uppgifter som sjukfrånvaro och medlemskap i fackförening som enkelt kan läsas av från ett lönebesked.

– Det förs en diskussion kring strängare efterlevnad av de här reglerna, men med MyPayslip slipper företagen hela den här problematiken eftersom uppgifterna på ett säkert sätt exporteras från lönebeskedet upp i molnet. Det är bara den enskilde medarbetaren som via sitt Hogia-id kan logga in i appen och ta del av informationen, säger Marie Stigfjord.

För medarbetarna själva innebär MyPayslip att man slipper pappersbesked och istället får tillgång till aktuella och ackumulerade uppgifter om sin lön, sina semesterdagar, etcetera direkt i mobilen.

Appen MyPayslip kan laddas ned kostnadsfritt från App Store eller Google Play.

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med 600 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.