Skip to main content

NLF effektiviserar sina informationsflöden med Hogias IT-system

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 09:41 CET

Hogia har framgångsrikt levererat och driftsatt en komplett IT-lösning hos transport- och serviceföretaget NLF Nora-Lindefrakt AB. 

Tillväxten inom NLF har varit mycket hög under de senaste åren. För att kunna fortsätta utvecklas framgångsrikt och förbättra servicen till sina kunder ville NLF investera i ett nytt verksamhetssystem. Valet föll på Hogia som totalleverantör av system för transport- och orderhantering samt för ekonomi- och leverantörsfakturahantering.

– Vi har fått ett modernt verksamhetsstöd som förenklar och effektiviserar våra informationsflöden. Det gör att vi står rustade inför framtidens krav och behov. Nu kan vi lägga hela vårt fokus och våra resurser på marknad och försäljning, säger Carl Johan Salomonsson, VD för NLF Nora Lindefrakt AB.

Med Hogias IT-lösning får NLF också ett effektivare informationsflöde till och från befintliga kringsystem. Ett exempel är integrationen mellan Hogias system och vågsystemet vid NLF:s återvinningscentral, som spelar en viktig roll i NLF:s verksamhet. Integrationen innebär att order- och fordonsdatorsystem automatiskt uppdateras med vikt- och materialuppgifter. Det innebär minskat manuellt arbete och sparar mycket tid för NLF.

– Hogia vill vara en samarbetspartner, snarare än en renodlad leverantör. Det såg vi som mycket positivt. Hogias redan goda och väletablerade relationer med våra övriga systemleverantörer var också en viktig aspekt när vi skulle välja nytt verksamhetsstöd, säger Carl Johan Salomonsson.

Hogia har mer än 25 års erfarenhet av att leverera IT-system till transportbranschen. Under de senaste åren har Hogia gjort flera systemskiften hos kunder med omfattande och komplexa verksamheter.

– Det handlar om verksamhetskritiska system. Då är det extremt viktigt att hålla leveranstider och kvalitet i projekten. Vi hade mycket att leva upp till hos NLF, men än en gång har vi bevisat att vi klarar av att ta oss an komplicerade systembyten, säger Lars Tingström, bolagschef för Hogia Transport Management Systems AB

NLF har valt att lägga driften i Hogias molntjänst Hogia Cloud. Det säkerställer en hög driftsäkerhet och förenklar för NLF, som får en helhetsleverantör av både system och IT-miljö.

För mer information, kontakta:

Lars Tingström, bolagschef, Hogia Transport Management Systems AB,
tel: 0303–68822, 0702–69 84 39, e-post: lars.tingstrom@hogia.se

600 skandinaviska transportföretag använder Hogia Transport Management Systems programvaror för den dagliga planeringen av hur sammanlagt 25 000 lastbilar används. Bolaget är en del av Hogia-gruppen. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem. Mer information om Hogia finns på www.hogia.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy