Skip to main content

Stuveribolaget Gävle väljer terminalsystem från Hogia

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 15:55 CET

Stenungsund den 16 november 2011 - Stuveribolaget använder sedan våren 2011 Hogia Terminal Cargo för att effektivt hantera SSAB:s godsvolymer i det nya magasinet på hamnområdet. Lösningen har levt upp till de förväntningar Stuveribolaget hade på besparingar och spårbarhet samt på möjlighet att analysera flödet för att utveckla och optimera verksamheten. Stuveribolaget har nu därför valt Hogia till strategisk partner för operativa IT lösningar i alla delar av verksamheten.

Det viktigaste tillskottet är bytet till Hogia TerminaI Container som man gör för att effektivisera hanteringen av containers i hamnen, sänka Stuveribolagets kostnader och höja servicegraden mot kunderna. Bytet görs samtidigt som Hogia Terminal RoRo implementeras för att skapa ett effektivt flöde av enheter och information runt den nystartade RoRo-linjen till Rauma i Finland. I nästa steg implementeras Hogia Terminal Combi för att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig verksamhet för kombitransport i hamnen. Lösningen bygger vidare på Hogias förmåga och långa erfarenhet av effektiva integrationer med kringliggande intressenter till hamnen.

Av erfarenhet vet vi att Hogias lösningar ger oss en klar konkurrensfördel. Hogias integrerade container-, RoRo- och combilösningar kommer ge oss betydligt bättre ordning och det ger möjligheter till effektiviseringar samt en fördel när vi skall göra nya affärer och ta hand om befintliga kunder”, säger Ulf Boogh, vice VD Stuveribolaget Gävle. 

Stuveribolaget Gävles investering i Hogia Terminal Container, RoRo och Combi går hand i hand med en utbyggnad av hamnen och farleden för att öka hamnens attraktionskraft och kapacitet. Sedan tidigare har hamnen även investerat i Hogias affärs- och lönesystem och samarbetet fortsätter nu med att övriga delar av hamnen får tillgång till Hogia Terminal Systems produkter som operativt verksamhetsstöd.

”Stuveribolagets beslut att bygga ut sin framgångsrika lösning från Hogia är det bästa tänkbara kvittot på vår förmåga som leverantör. Stuveribolaget investerar nu i vår mest heltäckande lösning hittills och de kommer inte att bli besvikna” säger Nicholas Tengelin, Bolagschef Hogia Terminal Systems.

För ytterligare information kontakta:

Nicholas Tengelin, Bolagschef Hogia Terminal Systems AB, på tel. 073-0336398 alt nicholas.tengelin@hogia.com

Ulf Boogh, Vice VD Stuveribolaget Gävle, på tel. 070-1675288 alt ulf.boogh@stuveribolaget.se

Gävle Hamn är ett strategiskt logistiknav för sjö-, järnvägs- och landsvägstrafik och en av Sveriges 9 största hamnar. Här möts trä och stål på väg ut i världen, samt kaffe och olja på väg in i Sverige. Gävle Hamn hade en godsomsättning 2009 på ca 5,0 miljoner ton. Över 1.000 fartyg angör Gävle Hamn varje år. I vakten passerar 2.000 fordon per dygn. Stuveribolaget Gävle ABs roll är lastning och lossning samt lagring, stuffning och strippning av containrar.

Hogia Terminal Systems AB är ett företag i Hogia-gruppen. Hogia-gruppen grundades 1980 av Bert-Inge Hogsved, VD för Hogia-gruppen. Med programvaror som gemensam nämnare består Hogia-gruppen idag av ett 25-tal företag med sammanlagt 520 anställda i Sverige, Finland, Norge och Storbritannien. Hogias verksamhetsområden är ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa programvaror, transportsystem, datakommunikation och utbildning. Hogia Terminal Systems AB är fokuserat på verksamhetssystem och IT-lösningar för terminaler och hamnar. Idag använder ett 25-tal terminaler i norra Europa Hogias system.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy