Skip to main content

Så ska resultaten i skolan bli bättre

Evenemang

18
NOV
Högskolan i Borås, Sal M404, Sandgärdet
  -

För att hjälpa regionens skolor att få eleverna att klara de mål som satts har politiker, skolchefer och rektorer bjudits in till ett heldagsseminarium som hålls torsdagen den 18 november på Högskolan i Borås.
Upptakten till seminariet är att Skolverket låtit ett antal forskare sammanställa resultat om hur olika skol- och samhällsfaktorer samverkar med grundskolans resultat. Deras analyser har presenterats i en rapport under namnet ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola”. Boråsseminariet är uppbyggt i workshopform och i mindre grupper får de under ledning av forskare vid Högskolan i Borås diskutera frågeställningar och teman som väckts i den aktuella rapporten.
– Det är otroligt sällan som vi kan mobilisera en sådan diger kompetens till skolorna som vi gör i och med det här seminariet, säger Gunilla E. Magnusson, chef på RuC, Regionalt utvecklingsCentrum. Det är RuC i västra Sverige som står bakom arrangemanget.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera