Skip to main content

Temadag om patientsäkerhet

Evenemang

30
SEP
Sandgärdet, M204, Högskolan i Borås
  -
Den 30 september, 2010 arrangerar FoU Sjuhärad Välfärd i samverkan med Patientnämnden, Borås en temadag på ämnet patientsäkerhet. Det har kommit förändrade tillsynsregler och fokus ligger på hur dessa påverkar dig som patient. FoU Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Arbetet bedrivs kring grupperna äldre, funktionshindrade, barn och unga, människor med beroendeproblematik, familjer i utsatta livssituationer samt socioekonomiskt utsatta grupper. Denna förmiddag, som arrangeras tillsammans med Patientnämnden Borås, riktar sig till er och era närstående. Föreläsare: Carina Forsberg, enhetschef för den regionala tillsynsenheten vid Socialstyrelsen i Göteborg, Claes-Håkan Björklund, regionchefsläkare, Västra Götalandsregionen samt Birgit Andersson och Tommy Nordqvist, Patientnämnden Borås.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy