Skip to main content

Ann-Sofie Axelsson ny prefekt på Bibliotekshögskolan

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 08:30 CEST

Den 1 augusti får Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan en ny prefekt. Ann-Sofie Axelsson kommer närmast från Chalmers där hon jobbat som chef för avdelningen Teknik och samhälle.

Ann-Sofie Axelsson har en humanistisk och samhällsvetenskaplig bakgrund med studier i religionsvetenskap, nordiska språk, främst isländska, och en fil.dr inom området teknik och kultur från Chalmers. Hon har forskat om internets påverkan på individer, grupper och samhälle och efter att ha varit en kort period på Bibliotekshögskolan 2006 blev hon 2011 tillfrågad att jobba med Jan Nolin inom forskningsområdet Social Media Studies. Att bli prefekt var inget som fanns på kartan från första början.

– Jag hade börjat fundera på det här med ledarskap och gått en del ledarskapskurser på Chalmers så det har växt fram kan man säga. Strategiarbete och att bygga verksamheter tycker jag är spännande och jag vill verkligen att människor ska komma till sin rätt i en organisation. Jag vill möjliggöra för alla anställda att göra sitt bästa.

Viktigt att hitta synergierna

Nu är Ann-Sofie Axelsson mitt i arbetet med att lära sig mer om högskolan och institutionen hon ska leda från och med hösten. Högskolan i Borås är mitt uppe i en organisationsutveckling, en utveckling Ann-Sofie följer och deltar i med stort intresse.

– Bibliotekshögskolan har redan idag starka samarbeten med andra enheter på högskolan och just sådana samarbeten kommer att bli ännu viktigare i och med den här organisationsutvecklingen. Det är viktigt att den faller väl ut och att vi kan hitta synergierna.

Det faktum att Ann-Sofie Axelsson har en bakgrund inom forskningsvärlden ser hon själv som en av anledningarna till att hon valdes till prefekt i en tid då Högskolan i Borås har som mål att öka andelen forskning.

För mer information
Ann-Sofie Axelsson, tfn: 0708-574 321, e-post: ann-sofie.axelsson@hb.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 800 studenter och 690 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy