Skip to main content

App för sjukvården om barn som närstående

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 07:51 CEST

FoU Sjuhärad Välfärd bjuder in till informationsträff om appen ”Childs Visit”. En ny lättillgänglig kunskaps- och informationsbank för, i första hand, sjukvårdspersonal som möter barn som är närstående till någon som är allvarligt sjuk eller skadad.

Syskonbesök samt information, stöd och råd till syskon inom den pediatriska vården är idag en norm. Studier visar däremot att minderåriga barns besök hos vuxna patienter, samt information, stöd och råd till barn om närstående vuxna som vårdas på sjukhus, inte är helt accepterat. Samtidigt har det i samhället vuxit fram en inställning att barn ska vara delaktiga i det som händer i familjen och barn som närstående har sedan 1 januari 2010 även laglig rätt till information, råd och stöd.   

Syftet med appen är att samla och sprida aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet om hur barns rättigheter till information, råd eller stöd ska beaktas samt vilka faktorer som är viktiga för att öka barns delaktighet och inflytande i sin närståendes situation. Kunskap som kan användas i vårdens bemötande av barn som anhörig eller närstående till en allvarligt sjuk eller skadad patient.

Projektet grundar sig på FN:s barnkonvention som betonar uppmärksamhet på barnets bästa vid alla beslut. Ett barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet i samhället.

 

Välkommen till en informationsträff
Du kommer få ta del av hur appen ”Childs Visit” fungerar och hur den kan användas i dagsläget. Det här är inledningen på ett projekt med stora utvecklingsmöjligheter!Projektansvariga:
Susanne Knutsson. fil. dr., intensivvårdssjuksköterska, verksam som klinisk lektor vid institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Lisbeth Mensas, samordnare, behovsgrupperna barn och unga, familjer i utsatta livssituationer, FoU Sjuhärad Välfärd.

Datum:
16 oktober 2012

Tid och plats:
kl.11.00–14.00, Lokal: Spishörnan, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.

Kostnad:
Informationsträffen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat.
Vi bjuder på en lättare lunch med sallad och dryck, vänligen meddela ev. födoämnesallergier vid anmälan.

Anmälan:                    
Görs via mail till fous@hb.se eller genom att ringa FoUS administratör,
tel: 033-435 47 06.

 

Kontaktpersoner

Upplysningar:
Lisbeth Mensas, samordnare, FoU Sjuhärad Välfärd,
tel: 033-435 47 37, mob: 0732-30 59 57, e-post: lisbeth.mensas@hb.se

Presskontakt:
Anna Nilsson, kommunikatör, FoU Sjuhärad Välfärd,
tel: 033-435 47 90, mobil: 0732-30 59 30, e-post: anna.nilsson@hb.se

-----------------------------------

FoU Sjuhärad Välfärd är kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet med fokus på samverkan mellan hälso-, sjukvård och socialtjänst. Arbete bedrivs kring behovsgrupperna äldre, funktionshindrade, barn och unga, människor med beroendeproblematik, familjer i utsatta livssituationer och socioekonomiskt utsatta grupper.

Ägarparter är Borås Stad, Bollebygds kommun, Herrljunga kommun, Högskolan i Borås, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun, Vårgårda kommun samt Västra Götalandsregionen.

FoU Sjuhärad Välfärd administreras av Högskolan i Borås och finns även lokaliserad i högskolans lokaler.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy