Skip to main content

Boråsinstitut ska hjälpa företag att ta reda på vad som säljer

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2012 08:45 CEST

Vad är det som får folk att köpa just de varor de köper? Malin Sundström forskar om konsumentbeteenden vid Högskolan i Borås och ansvarar nu för uppbyggandet av ett institut med labbverksamhet där forskare och företagare kan labba och forska tillsammans.

Institutet har namnet SIIR (Sveriges Institut för Innovativ Handel/Swedish Institute for Innovative Retailing) och är ett högskolegemensamt forskningsprogram vid Högskolan i Borås. Det är alltså inte knutet till någon speciell institution. Malin Sundström själv är eld och lågor över SIIR:

– Det ska bli en flexibel verkstad för forskning med ett labb där företagarna kan testa sådant som de har svårt att undersöka i sina butiker: till exempel vilken effekt en annorlunda belysning, doft eller planlösning har på kunderna, säger hon. Egentligen är det bäst att göra sådana undersökningar på plats i butikerna, men det är svårt och dyrt att bygga om butiker för att testa något. Där har vi en viktig funktion att fylla.

Institutet kommer också att ha små bås för tester av webbsidor, smaker eller annat som inte är så skrymmande. När det behövs respondenter räknar man med att kunna hitta dem både bland högskolans egna studenter och i samarbete med Borås Stad.

Fyra projekt är redan igång
Till att börja med kommer Malin Sundström att vara institutets föreståndare. Hon har redan nu dragit igång fyra projekt där forskare arbetar ihop med företag. Ett av projekten är till exempel en analys och beskrivning av hur Borås Borås AB lyckats höja attraktionskraften som shoppingdestination med hjälp av kulturella mervärden. Ett annat projektet undersöker hur man med hjälp av Facebook och sociala medier kan skapa uttryck och engagemang för ett köpcentrum som Knalleland.

Malin Sundström har varit involverad i igångsättandet av dessa projekt, men nu sköts de av fyra projektansvariga som får vetenskaplig handledning av en utvald docent på Högskolan i Borås.

Simonsland
Handelsinstitutet SIIR ska ligga i Simonsland, i lokaler som beräknas bli klara 2013. Det kommer inte att ha så många anställda, utan ska bemannas flexibelt för respektive projekt av de forskare som är mest intresserade och lämpade. Företagarna betalar för de tjänster de utnyttjar.

För mer information:

Malin Sundström, Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås
Tfn: 033-435 44 78 eller 0732-305 934, E-post: malin.sundstrom@hb.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheteratt bedriva forsk arutbildning inom tre områden. Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera