Skip to main content

Få avhopp från ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Borås

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2017 11:10 CEST

Högskolan i Borås

I Universitetskanslersämbetes (UKÄ) senaste rapport om tidiga avhopp från högskoleutbildningar med yrkesexamen utmärker sig studenterna på högskoleingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås jämfört med andra lärosäten. 

Av de studenter som påbörjade sin utbildning vid Högskolan i Borås hösten 2012 var 78 procent kvar på utbildningen i termin 6, det vill säga utbildningens sista termin.

Syftet med UKÄ:s studie var att analysera och jämföra genomströmningen med måtten tidiga avhopp och kvarvaro från termin 1 till termin 6 mellan olika studentgrupper, yrkesexamensprogram och lärosäten. 22 lärosäten ger utbildning till högskoleingenjörsexamen, av dessa har 20 lärosäten 50 eller fler nybörjare. Av de 20 lärosätena hade Högskolan i Borås högst kvarvaro.

– Största delen av avhopp brukar ske under första läsåret. Vi arbetar därför aktivt med att i ett tidigt stadium fånga upp studenter som hamnar efter i sina studier och ge dem extra stöd. Vi tror på våra studenters förmåga att klara sin utbildning, säger Michael Tittus, sektionschef för sektionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Borås.

– Det är glädjande att våra ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Borås har högst kvarvaro, avslutar Michael Tittus.

Läs mer

Läs UKÄ:s rapport om tidigare avhopp.

Kontakt:

Michael Tittus, sektionschef för sektionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Borås
Telefon: 033-435 4616
Mejl: michael.tittus@hb.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 000 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy