Skip to main content

Fem nya kurser diplomerade för integrering av hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 08:00 CEST

Emma Fälth tar emot diplom av Jenny Johannisson, tf prorektor, under årets Days of Knowledge 19 okt.

Vid årets Days of Knowledge diplomerades fem kurser för integrering av hållbar utveckling. Sedan starten 2013 har därmed 25 av Högskolan i Borås kurser HU-diplomerats.

Diplomeringen för hållbar utveckling är en del av högskolans systematiska arbeta med att integrera hållbar utveckling i utbildningen. En bedömargrupp granskar kursplaner och examinationsuppgifter utifrån fastställda kriterier, som bl.a. innefattar krav på problematisering i relation till ämne och profession. Diplomeringen är ett sätt att uppmärksamma lärares och studenters insatser och engagemang i hållbar utveckling.

Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, framhåller vikten av diplomeringen av kurserna.

– HU-diplomeringen har varit en framgångsfaktor för att driva integrationen av hållbar utveckling framåt. Antal diplomerade kurser, totalt och per utbildningsprogram, används för att mäta en ökad HU-integration. Viktigt är att styra ”rätt”, det vill säga att HU-integrationen, genom krav på reflektion och problematisering, stödjer och bidrar till ökad kvalitet i utbildningen. Detta förutsätter i sig att lärare uppmuntras och ges incitament att utveckla sina kurser utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i relation till ämne och profession, förklarar hon.

HU-diplomeringen har uppmärksammats externt, bland annat av andra lärosäten i Sverige, som ett exempel på hur man kan arbeta med ett integrerat helhetsperspektiv på hållbar utveckling i utbildningen.

Vill påverka studenterna transformativt

Emma Fälth, kursansvarig för kursen ”Estetisk teori – Designseminarier”, som ingår i konstnärlig masterutbildning i textil- och modedesign, är glad.

– Rent konkret gav satsningen mot att diplomera kursen arbetslaget lite extra tid att värdera upplägg, mål och examinationsuppgifter. Vi strävar efter att studenterna inte bara ska lära sig något, utan att vi ska sätta ett växande frö för fördjupad etisk omsorg i studenternas kommande yrkesliv. Vi strävar efter att kursen ska påverka studenterna transformativt. Jag är förväntansfull inför hur de ska ta sig an kursen och kursuppgifterna, säger hon.

Diplomerade kurser

Följande kurser diplomerades under Days of Knowledge den 19 oktober 2016: 

• Estetisk teori – Designseminarier I, 7,5 hp
Inom utbildningen Konstnärlig masterutbildning i textil- och modedesign
Kursansvarig: Emma Fälth

• Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25,5 hp
Inom Sjuksköterskeprogrammet
Kursansvarig: Eva Fransson och Teija Fredenlund

• Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg, 7,5 hp
Inom Magisterutbildning i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap
Kursansvarig: Agneta Kullén Engström

• Förskoledidaktiska perspektiv barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp
Inom Förskollärarutbildningen
Kursansvariga: Regina Enedahl och Lotta Wank

• IT Service Management, 7.5 hp
Inom Systemvetarutbildningen
Kursansvarig: Hannes Göbel

Läs mer
Se alla HU-diplomerade kurser vid Högskolan i Borås

Kontakt:
Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås
Mobil: 0733-565424
E-post: birgitta.pahlsson@hb.se

Kontaktpersoner för årets HU-diplomerade kurser:
Emma Fälth
Mobil: 0763381384.
E-post: emma.falth@hb.se

Agneta Kullén Engström
Tfn: 033-435 47 03
E-post: agneta.kullen_engstrom@hb.se

Eva Fransson
Mobil: 0763-381384.
E-post: eva.fransson@hb.se

Regina Enedahl
Mobil: 0707-161733
E-post: regina.enedahl@hb.se

Hannes Göbel
Mobil: 0732-305956
E-post: hannes.gobel@hb.se

Text. Solveig Klug
Foto: Anna Sigge

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.