Skip to main content

Förenade forskningsstyrkor gör forskarna mer innovativa

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 10:24 CEST

E-tjänster. Det kan vara att rapportera in din arbetade tid på webben, ta emot rapporter över din organisation eller att använda din e-post. Ett projekt ska identifiera sätt som gör att företagen kan förvalta sina e-tjänster mer effektivt. Det är 1 av 8 gemensamma forskningsprojekt mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde som presenteras på en workshop i morgon.

Nästan alla företag använder sig av e-tjänster. E-tjänsterna kräver någon typ av förvaltning och drift. Det betraktas ofta som dyrt och tidskrävande.
– Ett exempel på en förvaltningsrelaterad kostnad är när Stockholms stad förlängde sitt avtal ytterligare två år med den IT-leverantör som sköter deras e-tjänster. Det kostade dem 400 miljoner kronor, säger Hannes Göbel, forskare i informatik vid Högskolan i Borås.
Tillsammans med Eva Söderström vid Högskolan i Skövde, är han projektledare i FRAME, ett forskningsprojekt om framtidens e-tjänster, som pågår inom det strategiska forskningssamarbetet med Skövde. 

Syftet med projektet är att ta fram en metod och ett IT-stöd som stödjer företag i att bedriva effektiv e-förvaltning. Och det finns ett stort intresse att medverka från näringslivet, framförallt för att det handlar om möjligheten att reducera kostnader. Exempel på samarbetspartners är Volvo Cars, Ericsson, Evry, 3gamma och Sogeti. Organisationer från den publika sektorn som Varbergs kommun, Skövde kommun och Borås Stad deltar också i projektet.
– I projektet får vi möjlighet att kombinera våra styrkor mellan lärosätena och därmed kan vi bli mer innovativa och få fram mer användbara och högkvalitativa resultat som är nyttiga för fler, säger Eva Söderström. 

Den 14 maj presenteras FRAME tillsammans med sju andra spännande forskningsprojekt inom temat Informations- och kommunikationsteknik på en workshop. Bland annat handlar det om golfsvingen, ett ambulansträningscenter och hobbyryttare och sociala medier. Då samlas forskare som ingår i projekten för att dela med sig av sin forskning. Välkommen att komma och lyssna! 

Läs mer om workshopen på www.hb.se/forskningssamarbete/iktworkshop. 

Kontakt om FRAME:  Från Borås - Hannes Göbel, telefon: 033-435 4270, e-post: hannes.gobel@hb.se. Från Skövde - Eva Söderström, telefon: 0500-448347, e-post: eva.soderstrom@his.se

Kontakt om workshopen: Från Borås - Stefan Cronholm, telefon: 033-435 5936, e-post stefan.cronholm@hb.se. Från Skövde - Göran Falkman, telefon: 0500-448 335, e-post goran.falkman@his.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera