Skip to main content

Forskning om informationsvanor i sjukhusmiljö

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 10:15 CEST

Esther Ebole Isah är just klar med Nigerias första doktorsavhandling inom området informationspraktiker. Hon har undersökt vilka informationsvanor läkare på ett sjukhus i Nigeria har, såväl rutiner som journaler och hur de läser av patienternas yttre. Nu disputerar hon vid Högskolan i Borås.

Esther Ebole Isah är bibliotekarie från Nigeria och har skrivit sin doktorsavhandling i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Hon har följt ett läkarteam på en medicinavdelning vid University of Benin Teaching Hospital i staden Benin i södra Nigeria. Där noterade hon noggrant allt de gjorde som rörde information. Arbetet gjordes utifrån antagandet att människor på arbetsplatser är omedvetna om att informationsvanor ligger inbäddade i deras rutiner i det dagliga arbetet. Efteråt har hon analyserat läkarnas sätt att söka, producera, dela och använda information.

Något hon har kunnat slå fast är att informationen ligger inbäddad i de vardagliga arbetsuppgifterna och att det krävs olika informationskällor och -strategier för att nå den. Sådana strategier kan till exempel vara att lyssna på patienter och kollegor, att söka fakta i skriftliga källor och patientjournaler eller att undersöka patienterna. Vilka strategier man använder beror på patienten och vilket tillstånd han eller hon är i, samt andra faktorer såsom arbetsrutiner och vilka redskap som finns att tillgå.

– Läkarna är nog inte själva medvetna om att deras sätt att välja och använda dessa informationskällor och -strategier är intressanta områden att undersöka i forskningen. Deras huvudsakliga mål är ju att återställa patienternas hälsa, säger Esther Ebole Isah.

Området för avhandlingen kallas informationspraktiker och är ett relativt nytt forskningsområde vid Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Esther Ebole Isahs avhandling är den första i Nigeria inom detta område. Hon hoppas att den kan inspirera andra till liknande studier, vilket exempelvis behövs när informationssystem ska utvecklas och förnyas. Genom att ha kunskap om de strategier och metoder för informationssökning och -användning som finns på en arbetsplats, kan man på bästa sätt utveckla både arbetssätt och informationssystem.

Disputation
Esther Ebole Isah
Physicians’ information practices: A case study of a medical team at a teaching hospital
Disputationen äger rum fredagen den 19 oktober kl 13:00 i sal C211, Högskolan i Borås.
Länk till avhandlingen i BADA.

Kontakt
Esther Ebole Isah, Tfn: 033-4355904, E-post: esther_ebole.isah@hb.se eller estaisah@yahoo.com

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 695 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy